Lekarz Kierujący: Dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz

20-079 Lublin, ul. Chmielna 1

tel./fax: 81 53 40 251 - Sekretariat Kliniki (7:30-15:05)

tel.: 81 50 31 135 - Gabinet Lekarski
tel.: 81 50 30 369 - Dyżurka Pielęgniarek
tel.: 81 53 37 097 -  Kierownik Personelu Pielęgniarskiego


 
Szczegółowe dane w trakcie uzupełniania.