Kierownik Kliniki: Dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowiczkier kliniki psych1jpg

20-439 Lublin, ul. Głuska 1

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
sekretariat  - telefon:  81 748 73 07, fax  81 745 44 70
Oddział B : 81 745 44 71 /gab.lek/, 81 74 873 05 /dyż. piel/
Oddział M : 81 748 73 06 /gab.lek/, 81 74 533 94 /dyż.piel/
Izba Przyjęć : 81 748 73 02
Poradnia : 81 743 83 82

 

 

I Klinika  Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji dysponuje w sumie bazą 32 łóżek szpitalnych. W skład I Kliniki wchodzą:
•    Oddział Psychiatrii dla Dzieci i Młodziezy (12 łóżek)
•    Oddział Ogólnopsychiatryczny B – Leczenia Wczesnych Psychoz (10 łóżek)
•    Oddział Leczenia Nerwic i Terapii Zaburzeń Odżywiania (10 łóżek)

Oddział Ogólnopsychiatryczny (B) Leczenia Wczesnych Psychoz przeznaczony jest dla osób w wieku 18-40 r.ż. z pierwszym epizodem psychozy oraz dla osób z rozpoznaniem zaburzeń schizofrenicznych lub zaburzeń afektywnych w trakcie pierwszych pięciu lat od zachorowania, wymagających szczególnie wnikliwego procesu diagnostycznego i indywidulanego podejścia w ramach procesu terapeutycznego. Do oddziału kierowani są pacjenci z całego regionu szczególnie trudni klinicznie, lekooporni. Klinika zapewnia kompleksową diagnostykę psychiatryczną, obejmującą m.in. diagnostykę laboratoryjną, badania neuropsychologiczne, badania neuroobrazowe i neurofizjologiczne, konsultacje lekarzy różnych specjalności.  Po wykonaniu badan diagnostycznych każdemu pacjentowi proponowany jest indywidualny program leczenia, obejmujący farmakoterapię, psychoterapię, terapię zajęciową (trening kulinarny, psychogimnastyka, arteterapia). W niektórych przypadkach stosowane jest również leczenie elektrowstrząsowe. W oddziale  przeprowadzane są diagnostyczno-terapeutyczne konsultacje neuropsychologiczne, dające pogłębione wiadomości odnośnie efektywności funkcji poznawczych. Pozwalają one  na wnioskowanie o dysfunkcjach mózgu towarzyszących zaburzeniom psychicznym, przekładając się na poziom poznawczych kompetencji adaptacyjnych, umożliwiających prognozowanie poziomu funkcjonowania społecznego pacjentów po wypisie ze szpitala.

Oddział Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania (A) ma charakter stacjonarny i obejmuje swoją opieką pacjentów z całego regionu cierpiących z powodu zaburzeń nerwicowych,  zaburzeń odżywiania się. Oddział funkcjonuje  w oparciu o  zasady społeczności terapeutycznej. Podstawową metodą leczenia jest psychoterapia grupowa prowadzona w półotwartej grupie liczącej do 10 osób oraz inne techniki psychoterapeutyczne, jak psychoterapia indywidualna, psychoedukacja, trening emocjonalny, trening kulinarny, relaks, psychogimnastyka, psychorysunek, muzykoterapia, biblioterapia, arteterapia. Psychoterapia prowadzona jest głównie według orientacji psychodynamicznej. Farmakoterapia stosowana jest w sytuacjach koniecznych jako metoda wspierająca.

Oddział Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży (M) jest oddziałem całodobowym, prowadzącym postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w przypadkach zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży (od 13 rż. do 18 rż., osoby uczące się do 25 r.ż.) obejmujące indywidualną diagnozę psychiatryczną i psychologiczną, diagnozę rodzinną i systemową oraz oferującym zindywidualizowaną terapię psychologiczną i farmakologiczną. Zajęcia terapeutyczne obejmują: gimnastykę, biblioterapię, muzykoterapię, psychorysunek, seanse filmowe – video, zajęcia kulinarne, zebrania społeczności i psychoedukacja. Na terenie Oddziału działa Szkoła i grupy wychowawcze.

Lista pracowników naukowo-dydaktycznych I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji UM w Lublinie

1 kl psych grupa

•    Pracownicy na etatach naukowo-dydaktycznych - szpitalnych

Dr hab. n.med. Hanna Karakuła-Juchnowicz – kierownik
Dr med. Anna Wójcicka – z-ca kierownika, adiunkt
Dr med. Jacek Gajewski – adiunkt
Dr med. Agata Makarewicz – adiunkt
Dr med. Gustaw Kozak – adiunkt
Dr med. Bożena Śpila – adiunkt, urlop bezpłatny do 30.06.2016
Dr med. Henryk Welcz – adiunkt
Dr n. hum. Paweł Krukow – adiunkt Zakładu Neuropsychiatrii Klinicznej
Dr n. med. Justyna Morylowska- Topolska – adiunkt Zakładu Neuropsychiatrii Klinicznej

•    Pracownicy tylko na etatach SPSK1 w Lublinie

Dr n. med. Marta Kaczyńska- Haładyj - Psychiatra
Dr n. med. Kinga Szymona – Psychiatra
Mgr Joanna Kalinowska - Psycholog
Mgr Matylda Japola-Januszewska – Psycholog - urlop wychowawczy do 31.01.2016 r.
Mgr Magdalena Goluch– Psycholog
Mgr Katarzyna Jusiak– Psycholog
Mgr Beata Wójcik– Psycholog
Mgr Natalia Tekely-Ostasz – sekretarka medyczna

 

I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji

Serdecznie zaprasza Rodziny, Bliskich Pacjentów na

GRUPĘ WSPARCIA,

która będzie odbywała się w każdy ostatni poniedziałek miesiąca

o godzinie 16.00 w sali dydaktycznej na I piętrze Kliniki.

 

Terminy najbliższych spotkań:

 

1. Magdalena Goluch - 27 listopad

2. Anna Gralewska – 18 grudzień

3. Katarzyna Jusiak – 29 styczeń

4. Joanna Kalinowska – 26 luty

5. Paweł Krukow – 26 marzec

6. Beata Wójcik- 30 kwiecień

 

W razie pytań prosimy dzwonić pod nr telefonu 81 748 73 06 (mgr Joanna Kalinowska)

 

ZAPRASZAMY !!!