Lekarz Kierujący: Dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar

20-081 Lublin, ul. Staszica 16

tel.: 81 53 22 713 - Sekretariat Kliniki (7:30-15:05)
fax: 81 53 49 712 - Gabinet Kierownika Kliniki
tel.: 81 53 49 751 - Gabinet Lekarski
tel.: 81 53 49 785 - Gabinet Lekarski - parter
tel.: 81 53 40 287 - Dyżurka Pielęgniarek - parter
tel.: 81 53 49 795 - Gabinet Lekarski - I piętro
tel.: 81 53 23 582 - Dyżurka Pielęgniarek - I piętro
 
Obok działalności kliniczno-usługowej zespół realizuje zadania dydaktyczne dla studentów wszystkich Wydziałów Akademii Medycznej oraz uczestniczy w projektach badawczo-naukowych.
 
Obecne kierunki badawcze II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii są związane - z pracami klinicznymi dotyczącymi m.in. (1.) bezpieczeństwa znieczulenia ogólnego w czasie i po operacji, poprzez ocenę niedokrwienia mięśnia serca, zaburzeń rytmu, zmienności rytmu serca i zmian hemodynamicznych, (2.) bezpieczeństwa analgezji zewnątrzoponowej w odcinku piersiowym po rozległych operacjach, (3.) leczenia pooperacyjnego bólu ostrego z użyciem PCA i zapobieganie nudnościom i wymiotom. Prace doświadczalne dotyczą badania patomechanizmu i skuteczności leczenia przewlekłego bólu neuropatycznego, m.in. przy pomocy leków przeciwpadaczkowych.
 
Od początku istnienia anestezjologii jako odrębnej specjalności, przywiązywano ogromną wagę do szkolenia zawodowego lekarzy i pielęgniarek. Działaniu temu towarzyszyła nie tylko idea dobra chorego jako dobra najwyższego, ale również fundamentalna zasada, że najlepszy sprzęt i aparatura medyczna nie są w stanie zastąpić człowieka.