Lekarz Kierujący: Prof. dr hab n. med. Jerzy Mosiewicz

20-081 Lublin, ul. Staszica 16

tel./fax: 81 53 27 717 - Sekretariat Kliniki (7:30-15:05)
fax: 81 53 21 062 - Sekretariat Kliniki
tel.: 81 53 40 511 - Gabinet Lekarski Oddziału A
tel.: 81 53 40 215 - Dyżurka Pielęgniarek Oddziału A
tel.: 81 53 49 791 - Gabinet Lekarski Oddziału B
tel.: 81 53 49 792 - Dyżurka Pielęgniarek Oddziału B

 

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych to doświadczony zespół 31 lekarzy i 43 pielęgniarek.

 
W ramach hospitalizacji w Pracowniach Kliniki wykonywane są badania:
- ultrasonograficzne jamy brzusznej, tarczycy, serca, przezprzełykowe USG serca,
- czynnościowe układu oddechowego,
- elektrokardiograficzne: spoczynkowe, wysiłkowe, 24 godzinnego zapisu Hoterowskiego,
- 24 godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego,
- badania bezdechu sennego,
- badania endoskopowe przewodu pokarmowego.