Lekarz Kierujący:  Dr hab. n. med. Adam Nogalski

20-081 Lublin, ul. Staszica 16

tel.: 81 53 21 854 - Sekretariat Kliniki (7:30-15:05)
fax: 81 53 29 402 - Sekretariat Kliniki
tel.: 81 53 40 514 - Gabinet Lekarski
tel.: 81 53 40 508 - Dyżurka Pielęgniarek
tel.: 81 53 40 506 - Dyżurka Pielęgniarek - II piętro
 
Działalność medyczna Kliniki ukierunkowana jest na kompleksowe leczenie następstw urazów, począwszy od nagłych zagrożeń życia i zdrowia, których leczenie realizowane jest w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez leczenie specjalistyczne wczesnych i późnych następstw urazów w oddziałach szpitalnych Kliniki oraz kontynuację poszpitalną leczenia realizowaną w Poradni Przyklinicznej. W ramach tej działalności wykonywany jest szeroki zakres świadczeń medycznych obejmujących traumatologię narządu ruchu, chirurgię klatki piersiowej i brzucha, leczenie urazów czaszkowo-mózgowych, zabiegi chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej oraz wczesną rehabilitację pacjentów po urazach.
 
W najbliższym czasie przewidywane jest poszerzanie zakresu świadczeń medycznych realizowanych w ramach Kliniki o: alloplastyki stawu barkowego, biodrowego i kolanowego, zastosowanie chirurgii endoskopowej w leczeniu urazów, poszerzenie zakresu zabiegów w zakresie chirurgii rekonstrukcyjnej oraz uzyskanie najwyższego stopnia referencyjności w leczeniu ciężkich w tym wielonarządowych obrażeń ciała.
 
Jako jednostka akademicka odpowiedzialna za merytoryczny nadzór nad realizacją leczenia urazów Katedra Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej odgrywa kluczową rolę w tworzeniu założeń i w organizacji Regionalnego Systemu Leczenia Urazów w województwie lubelskim.