p.o. Lekarza Kierującego: Dr hab. n. med. Marcin Olajossy

20-439 Lublin, ul. Głuska 2

Dane w trakcie uzupełniania.