Izba Przyjeć Ginekologiczna przy ul. Staszica 16

tel.: 81 53 242 83