Izba Przyjeć KLiniki Chorób Zakaźnych przy ul. Staszica 16

tel.: 81 53 494 16