Izba Przyjeć Psychiatrii przy ul. Głuska 1

tel.: 81 74 873 02