Izba Przyjeć Ogólna przy ul. Staszica 16

tel.: 81 53 24 520 

tel.: 81 53 25 040