PORADNIA PROFILAKTYKI I LECZENIA ZESPOŁU NABYTEGO NIEDOBORU ODPORNOŚCI ul. Radziwiłłowska 13

 

GODZINY PRZYJĘĆ

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

10.00 – 14.00

 

10.00 – 18.00

 

10.00 – 14.00

 
 

TELEFONY:

REJESTRACJA – 81-534-22-88

GABINET – 81-534-22-88