Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/spsk1/domains/spsk1.lublin.pl/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 471
Przyjęcie do Szpitala

Świadczenia zdrowotne w szpitalu udzielane są pacjentom ubezpieczonym bezpłatnie na podstawie skierowania lekarza, lekarza stomatologa lub felczera.
W stanach bezpośredniego zagrożenia życia lub porodu świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania.
Podczas przyjęcia do szpitala pacjent winien okazać aktualny dowód objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, dowód osobisty z numerem pesel oraz NIP pracodawcy w przypadku wystawienia druku o niezdolności do pracy oraz rzeczy osobiste ( piżama, szlafrok, pantofle, recznik, przybory toaletowe).
Pacjent winien także posiadać wyniki wcześniej wykonanych badań i przeprowadzonych konsultacji.


Świadczenia zdrowotne udzielone ubezpieczonemu bez skierowania, gdy skierowanie jest wymagane - opłaca ubezpieczony.
Świadczenia zdrowotne związane z ciążą, porodem i połogiem oraz dzieciom do ukończenia 18 roku życia są udzielane bezpłatnie niezależnie od uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.
Osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym ponoszą pełną odpłatność za udzielone im przez szpital świadczenia zdrowotne.
Pełną odpłatność ponoszą pacjenci za udzielone im świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii jeżeli nie są one objęte wykazem świadczeń podstawowych opublikowanych przez Ministra Zdrowia.
Szpital zapewnia przyjętemu pacjentowi:
świadczenia zdrowotne, środki farmaceutyczne i materiały medyczne, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.
W obowiązujących zasadach związanych z odpłatnością za udzielanie świadczeń zdrowotnych i pobytem w szpitalu pacjenci są informowani w jednostkach udzielających świadczeń.

Dodatkowe informacje