Odwiedziny pacjentów odbywają się we wszystkie dni tygodnia bez ograniczeń.

W przypadku zagrożeń epidemiologicznych odwiedziny pacjentów mogą ulec zawieszeniu na czas trwania zagrożenia epidemiologicznego.