Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/spsk1/domains/spsk1.lublin.pl/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 471
Polityka antykorupcyjna

Szanowni Państwo,

            w związku z wciąż istniejącym problemem korupcji w ochronie zdrowia, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie przekazuje poniżej Państwu informacje mające na celu zwiększenie świadomości Pacjentów w tym zakresie. 

Dotyczą one sposobu postępowania w przypadkach zetknięcia się z potencjalną sytuacją korupcyjną w ochronie zdrowia oraz wskazują, jakimi środkami ochrony prawnej dysponuje Pacjent.

 

DEFINICJA KORUPCJI:

            W myśl przepisu art. 1 ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym tj. z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1310) korupcją, w rozumieniu ustawy, jest czyn:

 • polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;
 • polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną bezpośrednio, lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;
 • popełniany w toku działalności gospodarczej, obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio, osobie kierującej jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującej w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie;
 • popełniany w toku działalności gospodarczej obejmującej realizację zobowiązań względem władzy (instytucji) publicznej, polegający na żądaniu lub przyjmowaniu bezpośrednio lub pośrednio przez osobę kierującą jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych lub pracującą w jakimkolwiek charakterze na rzecz takiej jednostki, jakichkolwiek nienależnych korzyści lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki i stanowi społecznie szkodliwe odwzajemnienie.

            Korupcja w życiu codziennym sprowadza się do oferowania jakichkolwiek nienależnych korzyści w zamian za pomoc w "załatwieniu" pewnej sprawy, bądź też do wykorzystania stanowiska służbowego dla uzyskania takich korzyści.

            Oszustwem zaś jest celowe działanie polegające na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania jej błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

GDZIE MOŻNA NATKNĄĆ SIĘ NA DZIAŁANIA KORUPCYJNE?

            Zjawisko korupcji w obszarze ochrony zdrowia może mieć miejsce w wielu sytuacjach  np. podczas kontaktów pacjentów lub członków ich rodzin z pracownikami służby zdrowia (lekarzami, pielęgniarkami, położnymi i innymi pracownikami zakładów opieki zdrowotnej). Przypadki takie mogą zaistnieć już podczas pierwszej wizyty lakarskiej, przed przyjęciem do szpitala lub w trakcie leczenia i dalszego pobytu w szpitalu.

PRZYKŁADOWE FORMY PRZESTĘPSTWA ŁAPOWNICTWA:

1/ żądanie od pacjenta zapłaty lub innych nienależnych korzyści wzamian za udzielenie śwaidczenia opieki zdrowotnej,

2/ wręczanie przez pacjenta kierownikom klinik lub lekarzom kierującym oddziałami  jakichkolwiek nienależnych korzyści za obietnicę wykonania zabiegu przez wybranego lekarza,

3/ wręczanie przez pacjenta lub członków jego rodziny nienależnych korzyści za obietnicę przyspieszenia terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej,

4/ wręczanie przez pacjenta lub członków jego rodziny nienależnych korzyści pielęgniarkom lub położnym za bardziej troskliwą opiekę nad pacjentem,

5/ żądanie przez lekarza odbycia przez pacjenta uprzedniej płatnej wizyty w jego prywatnym gabinecie warunkującej przyjęcie na oddział szpitalny,

6/ wypisywanie za łapówkę recept na leki dla nieistniejących osób, z częstym fałszowaniem dokumentacji medycznej innych pacjentów,

7/ wypisywanie przez lekarza wzamian za nienależne korzyści zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezgodną ze stanem faktycznym (stanem zdrowia pacjenta) niemożność świadczenia pracy,

8/ wręczanie łapówki pracownikowi administracji szpitala wzamian za obietnicę przyspieszenia wydania należnej pacjentowi dokumentacji.

            W przypadku styczności w jakąkolwiek formą sugestii, czy wręcz żądania zapłaty (lub innej nienależnej korzyści) za udzielenie finansowanego ze środków publicznych świadczenia opieki zdrowotnej, Z CAŁĄ STANOWCZOŚCIĄ NALEŻY ODMÓWIĆ!

Pamiętajmy przy tym, że zdecydowana większość lekarzy, pracowników ochrony zdrowia, to dobrze wykształceni, troskliwi fachowcy, wykonujący swój zawód zgodnie z najlepszą wiedzą i przy zachowaniu standardów najwyższej staranności. Należy mieć do nich zaufanie.

GDZIE ZGŁASZAĆ PRZYPADKI KORUPCJI?

1/ dyrektor szpitala

2/ pełnomocnik d/s praw pacjenta

3/ policja i prokuratura

4/ samorządy zawodowe lekarzy, pielęgniarek i położnych

 

GDZIE ZNALEŹĆ NIEZBĘDNE INFORMACJE?

 

 • Centralne Biuro Antykorupcyjne - Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa; email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel. (22) 437 22 22, fax: (22) 437 22 97),
 • Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia (ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa, tel. 22 635-75-78, strona bpp.waw.pl; bezpłatna infolinia 0-800-190-590 czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9-21, gdzie można zgłaszać wszelkie przypadku korupcji),
 • Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, tel. 22 634-96-00, fax 22 635-94-07, strona mz.gov.pl , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • Rzecznicy Praw Pacjenta działający przy Centrali i w Oddziałach Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia: Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ ( Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. 81 53-10-500 do 502, fax. 81 53-10-528; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ),
 • Naczelna Izba Lekarska ( Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, tel. 22 559 13 00, 22 559 13 24, fax. 22 559 13 23, strona: www.nil.org.pl),
 • Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych (ul. Pory 78, lok 10, 02-757 Warszawa, tel. 22 327 61 61, faks. 22 327 61 60, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wykaz organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką korupcji w ochronie zdrowia:

 • Fundacja im. Stefana Batorego ul.Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa, tel.: |+48| 22 536 02 00, fax: |+48| 22 536 02 20, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.@Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa, nr telefonu: (48) 22 556 44 40 Fax: (48 22) 556 44 50; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • Instytut Spraw Publicznych, Szpitalna 5 lok. 22, 00-031 Warszawa, tel: (48-22) 556 42 61, fax: (48-22) 556 42 62, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • Europejska Sieć do Spraw Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia (EHFCN) - to organizacja międzynarodowa o charakterze non-profit, która działa zgodnie z belgijskim prawem o organizacjach pozarządowych. Siedziba EHFCN mieści się w Brukseli: (211 av. de Tervueren, 1150 Brussels, Belgium; Tel. +32 (0) 2 739 75 07 or +31 (0) 6 57 27 49 39; strona Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
 • Polski Oddział Banku Światowego - Warszawskie Centrum Finansowe; ul. Emilii Plater 53; 00-113 Warszawa. telefon: (48-22) 520-80-00; fax: (48-22) 520-80-01, http://www.worldbank.org.pl, email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przypominamy, iż przypadki korupcji można zgłaszać bezpośrednio do Dyrekcji Szpitala. Zapewniamy, iż dokłada ona wszelkich starań, by zapewnić Pacjentom jak najwyższe standardy leczenia.

           

.

Dodatkowe informacje