Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/spsk1/domains/spsk1.lublin.pl/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 471
Dokumentacja medyczna

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentom/osobom upoważnionym

Osoby uprawnione

1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem właściwego dokumentu: rodzice dziecka do ukończenia

18 roku życia – metryka urodzenia dziecka; opiekun ustanowiony przez sąd – stosowne orzeczenie.

3. Osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej w formie pisemnego oświadczenia, za okazaniem dowodu tożsamości ze zdjęciem.

UWAGA: Po śmierci prawo wglądu do dokumentacji medycznej ma wyłącznie osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

1. Udostępnianie dokumentacji medycznej odbywa się na podstawie złożonego wniosku i po jego weryfikacji przez pracownika Działu Dokumentacji Chorych oraz sprawdzeniu tożsamości osoby występującej z wnioskiem. Fakt udostępnienia dokumentacji medycznej jest ewidencjonowany.

2. Wnioski można składać w kancelariach wypisów Działu Dokumentacji Chorych lub punktach rejestracyjnych poradni specjalistycznych, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00, a także przesłać pocztą tradycyjną, na adres: Dział Dokumentacji Chorych SPSK 1, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin lub pocztą elektroniczną (skan wniosku z odręcznym podpisem pacjenta lub osoby upoważnionej) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Wzór wniosku można pobrać na stronie internetowej szpitala: www.spsk1.lublin.pl.

4. Wniosek realizowany jest w terminie 14 dni od jego złożenia, chyba że okoliczności złożenia wniosku stanowią inaczej. Pracownik udostępniający dokumentację medyczną potwierdza ten fakt aktualną datą i podpisem.

5. W zależności od formy udostępnienia dokumentacji medycznej - pobierana jest stosowna opłata.

Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej

Dział Dokumentacji Chorych pobiera opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej, na podstawie przepisów Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz. 186).

Opłaty te kształtują się w sposób następujący:

- jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,

- jedna strona kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,

- udostępnianie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Stawki obowiązujących opłat otrzymane na podstawie powyższych wytycznych wprowadzane są Zarządzeniem Dyrektora SPSK Nr 1. Opłaty ulegają zmianie każdorazowo przy zmianie wysokości przeciętnego wynagrodzenia i wynoszą obecnie:

- jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 9,25 zł/strona

- jedna strona kopii dokumentacji medycznej niepoświadczonej za zgodność z oryginałem – 0,32 zł/strona

- jedna strona kopii dokumentacji medycznej poświadczonej za zgodność z oryginałem – 1,85 zł/strona

- udostępnianie dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 1,85 zł/płyta

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Dział Dokumentacji Chorych nie pobiera opłat w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej do postępowań przed Wojewódzką Komisją do Spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

UWAGA:

- brak możliwości udostępnienia pełnej dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych,

- wysyłanie dokumentacji medycznej odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej, koszt przesyłki

za pobraniem (21.19 zł) ponosi Wnioskodawca.Dodatkowe informacje