Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Cennik_Uslug_wykonywanych_w_Banku_Komorek_Krwiotworczych.doc)Cennik_Uslug_wykonywanych_w_Banku_Komorek_Krwiotworczych.doc[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Cennik%20Badan%20Diagnostycznych%20wykonywanych%20w%20Oddziale%20Chirurgii%20Ogolnej,Gastroenterologicznej.doc)Cennik Badan Diagnostycznych wykonywanych w Oddziale Chirurgii Ogolnej,Gastroent[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Cennik%20Badan%20Diagnostycznych%20wykonywanych%20w%20Laboratorium%20Diagnostyki%20Analitycznej%20SPSK%20Nr%201.doc)Cennik Badan Diagnostycznych wykonywanych w Laboratorium Diagnostyki Analityczne[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Cennik%20Badan%20Diagnostycznych%20wykonywanych%20w%20Oddziale%20Chorob%20Zakaznych.doc)Cennik Badan Diagnostycznych wykonywanych w Oddziale Chorob Zakaznych[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Zasady%20odplatnosci%20za%20transport%20sanitarny.doc)Zasady odplatnosci za transport sanitarny[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Wysokosc%20odplatnosci%20za%20pobranie%20i%20przygotowanie%20tkanek%20do%20transplantacji.doc)Wysokosc odplatnosci za pobranie i przygotowanie tkanek do transplantacji[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Realizacja%20prawa%20pacjenta%20do%20dodatkowej%20opieki%20pielegnacyjnej.doc)Realizacja prawa pacjenta do dodatkowej opieki pielegnacyjnej[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Cennik%20us%B3ug%20stomatologicznych%20dla%20osob%20nie%20uprawnionych%20do%20swiadczen%20finansowych.doc)Cennik usług stomatologicznych dla osob nie uprawnionych do swiadczen finansowyc[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Cennik%20na%20us%B3ugi%20sterylizacji.doc)Cennik na usługi sterylizacji[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Cennik%20na%20konsultacje%20specjalistyczne%20i%20zabiegi%20operacyjne%20wykonywane%20przez%20lekarzy-pracownikow%20SPSK%20Nr%201.doc)Cennik na konsultacje specjalistyczne i zabiegi operacyjne wykonywane przez leka[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Cennik%20na%20Swiadczenia%20Zdrowotne%20w%20Zakresie%20Lecznictwa%20Szpitalnego.doc)Cennik na Swiadczenia Zdrowotne w Zakresie Lecznictwa Szpitalnego[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Cennik%20na%20Swiadczenia%20Zdrowotne%20w%20Zakresie%20Ambulatoryjnej%20Specjalistycznej%20Opieki%20Zdrowotnej.doc)Cennik na Swiadczenia Zdrowotne w Zakresie Ambulatoryjnej Specjalistycznej Opiek[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Cennik%20Zabiegow%20wykonywanych%20w%20Pracowni%20Fizjoterapii%20przy%20ul.%20Langiewicza%206A.doc)Cennik Zabiegow wykonywanych w Pracowni Fizjoterapii przy ul. Langiewicza 6A[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Cennik%20Uslug%20Stomatologicznych%20w%20zakresie%20innym%20niz%20gwarantowane%20Swiadczenia%20wykonywanych%20w%20Poradni%20Szczekowo-Twarzowej.doc)Cennik Uslug Stomatologicznych w zakresie innym niz gwarantowane Swiadczenia[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Cennik%20Uslug%20Stomatologicznych%20w%20Zakresie%20Gwarantowanych%20Swiadczen%20w%20Poradni%20Chirurgii%20Szczekowo-Twarzowej.doc)Cennik Uslug Stomatologicznych w Zakresie Gwarantowanych Swiadczen w Poradni[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Cennik%20Swiadczen%20w%20Ramach%20Profilaktycznych%20Badan%20Lekarskich%20(Wstepn.Okres.Kontroln)%20ul.%20Langiewicza%206A.doc)Cennik Swiadczen w Ramach Profilaktycznych Badan Lekarskich - Langiewicza 6A[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Cennik%20Iniekcji%20wykonywanych%20w%20Gabinecie%20Diagnostyczno-Zabiegowym%20przy%20ul.Langiewicza%206A.doc)Cennik Iniekcji wykonywanych w Gabinecie Diagnostyczno-Zabiegowym - Langiewicza[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Cennik%20Badan%20Diagnostycznych.doc)Cennik Badan Diagnostycznych wykonywanych w Samodzielnej Pracownik Dignostyki Ob[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Cennik%20Badan%20Diagnostycznych%20wykonywanych%20w%20Zakladzie%20Mikrobiologii%20Lekarskiej%20SPSK%20Nr%201.doc)Cennik Badan Diagnostycznych wykonywanych w Zakladzie Mikrobiologii Lekarskiej[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Cennik%20Badan%20Diagnostycznych%20wykonywanych%20w%20Zakladzie%20Diagnostyki%20i%20Terapii%20Endoskopowej.doc)Cennik Badan Diagnostycznych wykonywanych w Zakladzie Diagnostyki i Terapii Endo[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Cennik%20Badan%20Diagnostycznych%20wykonywanych%20w%20Pracowni%20USG%20przy%20ul.Langiewicza%206A.doc)Cennik Badan Diagnostycznych wykonywanych w Pracowni USG przy ul.Langiewicza 6A[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Cennik%20Badan%20Diagnostycznych%20wykonywanych%20w%20Pracowni%20Rentgenodiagnostyki%20Ogolnej%20przy%20ul.Langiewicza%206A.doc)Cennik Badan Diagnostycznych wykonywanych w Pracowni Rentgenodiagnostyki[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Cennik%20Badan%20Diagnostycznych%20wykonywanych%20w%20Pracowni%20Radiologii%20Zabiegowej.doc)Cennik Badan Diagnostycznych wykonywanych w Pracowni Radiologii Zabiegowej[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Cennik%20Badan%20Diagnostycznych%20wykonywanych%20w%20Pracowni%20Patomorfologii.doc)Cennik Badan Diagnostycznych wykonywanych w Pracowni Patomorfologii[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Cennik%20Badan%20Diagnostycznych%20wykonywanych%20w%20Pracowni%20EKG%20przy%20ul.%20Langiewicza%206A.doc)Cennik Badan Diagnostycznych wykonywanych w Pracowni EKG przy ul. Langiewicza 6A[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Cennik%20Badan%20Diagnostycznych%20wykonywanych%20w%20Pracowni%20Diagnostyki%20Mikologicznej%20i%20Chorob%20Przenoszonych%20Droga%20Plciowa.doc)Cennik Badan Diagnostycznych wykonywanych w Pracowni Diagnostyki Mikologicznej[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Cennik%20Badan%20Diagnostycznych%20wykonywanych%20w%20Pracowni%20Audiometrycznej%20przy%20ul.%20Langiewicza%206A.doc)Cennik Badan Diagnostycznych wykonywanych w Pracowni Audiometrycznej-Langiewicza[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Cennik%20Badan%20Diagnostycznych%20wykonywanych%20w%20Oddziale%20Hematoonkologii,Transplantacji%20Szpiku%20i%20Chemioterapii.doc)Cennik Badan Diagnostycznych wykonywanych w Oddziale Hematoonkologii[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Cennik%20Badan%20Diagnostycznych%20wykonywanych%20w%20Oddziale%20Ginekologii%20Onkologicznej%20i%20Ginekologii.doc)Cennik Badan Diagnostycznych wykonywanych w Oddziale Ginekologii Onkologicznej[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Cennik%20Badan%20Diagnostycznych%20wykonywanych%20w%20Oddziale%20Chorob%20Wewnetrznych,Intensywnego%20Nadzoru%20Kardiol.,Diabet.,%20Endokryn.doc)Cennik Badan Diagnostycznych wykonywanych w Oddziale Chorob Wewnetrznych[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Cennik%20Badan%20Diagnostycznych%20wykonywanych%20w%20Oddziale%20Chirurgii%20Szczekowo-Twarzowej.doc)Cennik Badan Diagnostycznych wykonywanych w Oddziale Chirurgii Szczekowo-Twarzow[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Cennik%20Badan%20Diagnostycznych%20wykonywanych%20w%20Oddzialach%20Okulistycznych.doc)Cennik Badan Diagnostycznych wykonywanych w Oddzialach Okulistycznych[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Cennik%20Badan%20Diagnostycznych%20wykonywanych%20w%20Oddzialach%20Kliniki%20Psychiatrii.doc)Cennik Badan Diagnostycznych wykonywanych w Oddzialach Kliniki Psychiatrii[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Cennik%20Badan%20Diagnostycznych%20wykonywanych%20w%20Oddzialach%20Kliniki%20Deramtologii,%20Wenerologii%20i%20Dermatologii%20Dzieciecej.doc)Cennik Badan Diagnostycznych wykonywanych w Oddzialach Kliniki Dermatologii[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Cennik%20Badan%20Diagnostycznych%20wykonywanych%20w%20Laboratorium%20Diagnostyki%20Molekularnej.doc)Cennik Badan Diagnostycznych wykonywanych w Laboratorium Diagnostyki Molekularne[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Cennik%20Badan%20Diagnostycznych%20wykonywanych%20w%20II%20Zakladzie%20Radiologii%20Lekarskiej%20SPSK%20Nr%201.doc)Cennik Badan Diagnostycznych wykonywanych w II Zakladzie Radiologii Lekarskiej[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Cennik%20Badan%20Diagnostycznych%20wykonywanych%20w%20Banku%20Krwi.doc)Cennik Badan Diagnostycznych wykonywanych w Banku Krwi[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Cenniki/Cennik%20Badan%20Diagnostycznych%20w%20Oddziale%20Chirurgii%20Naczyniowej%20i%20Angiologii%20SPSK%20Nr%201%20w%20Lublinie.doc)Cennik Badan Diagnostycznych w Oddziale Chirurgii Naczyniowej i Angiologii[ ]