EO/LA-2722-VII-14

Dostawa produktu leczniczego Imiglucerasum stosowanego w leczeniu choroby

...

DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE
ul. Staszica 16, 20-081

...

DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE
ul. Staszica 16, 20-081

...

EO/LA-2737-15-14

Dostawa produktu leczniczego - Telaprevirum stosowanego w ramach leczenia

...

EO/EA-2722-VI-14

Kompleksowe wyposażenie dla Kliniki Okulistyki realizowane w zakresie zadania

...

EO/LA-2722-IV-14

Dostawa produktu leczniczego stosowanego w ramach leczenia trójlekowej terapii WZW typu C

...

EO/EZ-2737-11-14

Dostawa produktu leczniczego stosowanego w ramach leczenia trójlekowej terapii WZW typu C

...

EO/EZ-2733-2-14

Dostawy mikrobiologicznych testów diagnostycznych i butelek z podłożem wraz z

...

EO/EZ-2734-8-14

Dostawa papieru toaletowego i ręcznikowego.

EO/EZ-2732-9-14

Dostawy filmow do kamery Dry View 5800.

EO/EZ-2722-III-14

Dostawy stentgraftów do leczenia tętniaków aorty brzusznej dla potrzeb Kliniki

...

EO/EZ-2732-7-14

Dostawy siatek chirurgicznych implantacyjnych dla potrzeb Bloków Operacyjnych Klinik SPSK

...

EO/LA-2722-II-14

Dostawa produktu leczniczego Imiglucerascum stosowanego w leczeniu choroby Gaucher'a

...

EO/LA-2722-I-14

Dostawa produktu leczniczego Bortezomibum na okres 12 miesięcy.

EO/EA-2730-1-14

Usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania termicznego odpadów

...