EO/EA-2731-26-14

Roboty remontowo-malarskie w Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologii i

...

EO/EA-2730-12-14

Usługa pogwarancyjnych przeglądów konserwacyjnych aparatury i sprzętu medycznego w SPSK

...

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE
ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
Ten adres

...

EO/EZ-2732-25-14

Dostawy siatek chirurgicznych dla potrzeb Bloków Operacyjnych Klinik SPSK Nr 1.

EO/EZ-2734-17-14

Dostawa dozowników na mydło, płyn dezynfekcyjny i wkłady papierowe.

EO/LA-2737-24-14

Dostawy produktów leczniczych: płynów infuzyjnych, antybiotyków, wyrobów medycznych

...

EO/EZ-2722-V-14

Dostawy implantów do zespoleń kostnych dla potrzeb Kliniki Chirurgii Urazowej- Blok

...

EA-ST-2740-I-2014

Usługi w zakresie przeprowadzania badań diagnostycznych, przeprowadzania

...

EO/EZ-2732-13-14

Dostawy specjalistycznych materiałów medycznych noworodkowych dla potrzeb

...

EO/EZ-2732-22-14

Dostawa pakietów do operacji przedniego odcinka oka na okres 4 miesięcy.

EO/EZ-2732-16-14

Dostawy materiałów laboratoryjnych dla potrzeb jednostek SPSK Nr 1 - umowa na okres

...

EO/LA-2737-20-14

Dostawa produktu leczniczego do leczenia zwyrodnienia plamki żółtej AMD na okres 3

...

EO/EZ-2732-18-14

Dostawa cewników do trombektomii mechanicznej z dzierżawą jednostki kontrolnej na okres 12

...

EO/EA-2731-14-14

Przystosowanie izolatek do wymogów obowiązujących przepisów w Klinice Psychiatrii w

...

EA/SE-275-5-14

Przeglądy, konserwacja systemów oddymiania, monitorowanie sygnałów z lokalnego systemu

...