EO/EZ-2732-21-14

Dostawa zestawów do uzyskiwania osocza wraz z dzierżawą urządzenia do separacji płytek i

...

EO/EZ-2732-35-14

Dostawa protez naczyniowych i materiałów do zabiegów wewnątrznaczyniowych na okres 12

...

EA/SE-274-16-14

Utrzymanie ruchu i konserwacja urządzeń dźwigowych w obiektach SPSK Nr 1 w Lublinie

EO/LA-2737-29-14

Dostawa produktu leczniczego - Pegasys - umowa na okres 3-miesięcy.

EO/EZ-2722-XIII-14

Dostawa pakietów i osprzętu do operacji tylnego odcinka oka  kompatybilnych z

...

EO/EZ-2732-10-14

Dostawa zestawów do aferez na okres 12 miesięcy.

EO/EZ-2732-27-14

Dostawy igieł biopsyjnych i portów dożylnych dla potrzeb jednostek SPSK nr1 -

...

EO/LA-2737-31-14

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach leczenia przewlekłego WZW typu B i C na

...

EO/EZ-2722-XII-14

Dostawa klipsów tytanowych wraz z dzierżawą klipsownic na okres 12 miesięcy.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Samodzielny

...

EO/EZ-2734-19-14

Dostawa artykułów czystościowych i worków na odpady.

EO/LA-2737-30-14

Dostawy produktu leczniczego - Navelbine oraz Calcium chloratum 10% - umowa na okres 12

...

EO/LA-2722-XI-14

Dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach leczenia przewlekłego WZW typu B i C na

...

EO/EZ-2722-VIII-14

Dostawy odczynników wraz z dzierżawą automatycznego systemu do ilościowej

...

EO/EZ-2732-23-14

Dostawa wielorazowych końcówek do noża harmonicznego.