EA/SG-2740-VII-2014

Dostawa bielizny pościelowej, odzieży operacyjnej oraz piżam na potrzeby

...

EO/EZ-2722-XVI-14

Dostawy testów diagnostycznych, podłoży oraz odczynników wraz z dzierżawą aparatury do

...

EO/EZ-2722-XVIII-14

Dostawa odczynników i środków kontrastowych.

EO/EZ-2732-39-14

Dostawy sprzętu do zamkniętego systemu próżniowego pobierania krwi dla potrzeb jednostek

...

EO/EZ-2722-IX-14

Dostawa obłożeń operacyjnych na okres 12 miesięcy.

EO/EZ-2722-X-14

Dostawy implantów do endoplastyki kolana, płytek i śrub  do zespoleń kostnych wraz z

...

EO/EA-2731-32-14

Roboty budowlane w budynkach A-2, D-11, J16, E16 SPSK Nr 1 w Lublinie.

EO/EZ-2722-XIV-14

Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do znieczuleń oddechowych na okres 12 miesięcy.

...

EO/LA-2722-XV-14

Dostawa antybiotyków i innych produktów leczniczych na okres 18 miesięcy.

EO/EZ-2732-37-14

Dostawa zestawów do autotransfuzji pooperacyjnej.

EA-2740-IV-2014

Usługi w zakresie mycia i dezynfekcji szpitalnych samochodów szpitalnych w okresie 1

...

EA/SG-2740-IV-2014

Usługi w zakresie przegladu technicznego, remontu oraz legalizacji sprzetu

...

EO/LA-2737-36-14

Dostawa produktu farmaceutycznego Imatinibum na okres 6 miesięcy.

EA/SG-2740-V-2014

Wykonywanie usług tapicerskich.

EO/EZ-2733-28-14

Dostawy odczynników chemicznych dla potrzeb Laboratorium Diagnostyki

...