EO/EZ-2730/48/14

Świadczenie usług w zakresie utrzymania ruchu instalacji i urządzeń

...

EO/LA-2737/46/14

Dostawa produktu leczniczego Telaprevirum stosowanego w ramach leczenia

...

OE/EA-2730/44/14

Usługi polegające na świadczeniu w sposób ciągły usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb

...

EO/EA-2722-XXII-14

Kompleksowe wyposażenie dla Kliniki Okulistyki realizowane w zakresie zadania

...

EO/WOK-2730-45-14

 Świadczenie usług pocztowych w zakresie przesyłek reklamowych do 50 g.

EA-SG-2214-V-14

Konkurs ofert na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie parkingów

...

EO/EZ-2732-41-14

Dostawa zestawów do cewnikowania żył centralnych na okres 12 miesięcy.

EO/EZ-2722-XIX-14

Dostawa materiałów do zabiegów wewnątrznaczyniowych.

EO/EZ-2734-40-14

Dostawa etykiet i naklejek do dokumentacji medycznej dla potrzeb jednostek SPSK

...

EO/EZ-2722-XXI-14

Dostawa stentgraftów aortalnych (brzusznych i piersiowych) na okres 12 miesięcy.

EO/EZ-2732-42-14

Dostawa zestawów do zabiegów z użyciem chemioterapii dootrzewnowej.

EA/SG-2214-IV-2014

Konkurs ofert na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie parkingów

...

EO/EZ-2732-38-14

Dostawy testów do oznaczania parametrów fizyko-chemicznych moczu wraz z dzierżawą analizatora

...

EO/EZ-2722-XVII-14

Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych.

EO/LA-2737-43-14

Dostawa produktu leczniczego do leczenia zwyrodnienia plamki żółtej AMD (Age-related

...