EO/LA-2737-24-13

Dostawa środków przeciwnowotworowych na okres 12 miesięcy.

EO/EZ-2732-42-13

Dostawa elektrod i akcesoriów do diatermii na okres 12 miesięcy.

EO/EZ-2722-XVII-13

Dostawa materiałów włókininowych na okres 12 miesięcy.

EO/LA-2737-41-13

Dostawa Partykuł do chemoembolizacji oraz cząstek embolizacyjnych - hydrożelowych na okres

...

EO/TE-2730-7-13

Usługi polegające na świadczeniu w sposób ciągły usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb

...

EO/EZ-2732-44-13

Dostawa przyrządów i zestawów do podawania leków i płynów.

EO/EZ-2732-12-13

Dostawa zestawów do cewnikowania żył centralnych na okres 12 miesięcy.

EO/EZ-2732-27-13

Dostawa zestawów do ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego, podpajęczynówkowego oraz

...

EO/EZ-2732-25-13

Dostawa materiałów laboratoryjnych dla potrzeb laboratoriów i jednostek SPSK Nr 1 – umowa

...

EO/TTE-2722-II-13

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii

...