EO/EZ-2732-58-14

Dostawa materiałów i testów sterylizacyjnych wraz z dzierżawą autoczytników na okres 12

...

EA/SG-2214-VIII-2014

Konkurs ofert na dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie parkingów

...

EO/EZ-2732-57-14

Dostawa przyrządów do podawania leków na okres 12 miesięcy.

EO/EZ-2732-56-14

Dostawy Endoprotez stawu biodrowego wraz z dzierżawą napędów ortopedycznych na okres

...

EO/EZ-2732-55-14

Dostawy Endoprotez stawu kolanowego wraz z dzierżawą napędów ortopedycznych na okres

...

EO/LA-2722-XXVII-14

Dostawy produktów farmaceutycznych na okres 18 miesięcy.

EO/EZ-2732-54-14

Dostawa  worków jednokomorowych do urządzenia Multicomp II.

EO/EZ-2732-51-14

Dostawy materiałów laboratoryjnych  dla potrzeb jednostek SPSK Nr 1 - umowa na

...

EO/EZ-2722-XXIV-14

Dostawy rękawic diagnostycznych i chirurgicznych.

EO/EZ-2732-53-14

Dostawa wielorazowych końcówek do noża harmonicznego.

EO/EZ-2722-XXIII-14

Dostawa osprzętu do operacji przedniego odcinka oka.

EO/EA-2730-50-14

Usługi polegające na świadczeniu w sposób ciągły usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb

...

EO/EZ-2732-47-14

Dostawa siatek chirurgicznych dla potrzeb Bloków Operacyjnych SPSK Nr 1 w Lublinie na

...

EO/LA-2722-XXV-14

Dostawa produktów farmaceutycznych cytostatycznych na okres 18 miesięcy.

EO/EZ-2732/49/14

Dostawa akcesoriów do diatermii dla potrzeb Klinik SPSK -1 na okres 12 miesięcy.