EO/EZ-2722-XXIX-13

Dostawa stentgraftów fenestrowanych/branchowych do aorty piersiowo brzusznej na

...

EO/LA-2737- 83-13

Dostawa leków stosowanych w łuszczycowym zapaleniu stawów o przebiegu agresywnym

...

EO-EZ-2732-80-13

Dostawa materiałów i akcesoriów do zabiegów endoskopowych na okres 1 roku.

EO-EA-2730-77-13

Usługi wywozu segregowanych odpadów komunalnych i innych nieczystości stałych oraz odpadów

...

EO-EZ-2733-78-13

Dostawa odczynników chemicznych dla Banku Krwi.

TTE/ST-274/31/13

Realizację usługi polegającej na wykonaniu rocznych przeglądów okresowych obiektów

...

EO-EZ-2732-79-13

Dostawa stentgraftu fenestrowanego do aorty piersiowo-brzusznej.

TTE-ST-274-20-13

Utrzymanie w sprawności technicznej przewodów spalinowych i wentylacji

...

EO-TK-2734-71-13

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, igłowych i

...

EO-EZ-2732-75-13

Dostawy rękawic chirurgicznych chroniących przed promieniowaniem rtg na okres 12 miesięcy.

...

EO-EF-2720-XXVI-13

Usługa udzielenia i obsługi kredytu lub pożyczki długoterminowej na spłatę

...

EO-LA-2737-74-13

Dostawa produktów leczniczych.

EO-EZ-2732-70-13

Dostawa materiałów ochronnych przed promieniowaniem jonizującym.

EO-TTE-2730-67-13

Usługa napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego oraz przeglądów

...

EO-EZ-2732-73-13

Dostawa stentgraftu aorty piersiowo-brzusznej.