EO/EZ-2722-XXX-13

Dostawa odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów na okres

...

EO/EZ-2738-86-13

Dostawy różnych produktów spożywczych na okres 12 miesięcy.

EO/EZ-2733/91/13

Dostawa pożywki do konserwacji rogówek ludzkich.

EO/LA-2737-93-13

Dostawy produktu leczniczego stosowanego w leczeniu plamki żółtej.

EO/EŻ-2738-88-13

Dostawy artykułów spożywczych mrożonych na okres 12 miesięcy.

EO/OP-2730-84-13

Świadczenie usług pocztowych.

EO/EZ-2732-90-13

Dostawa wielorazowych końcówek do noża harmonicznego.

EO/EŻ-2738-87-13

Dostawa mięsa, wędlin i drobiu na okres 12 miesięcy.

EO/EZ-2722-XXVIII-13

Dostawa klipsów tytanowych wraz z dzierżawą klipsownic na okres 12 miesięcy.

EO/TTE-2722-XV-13

Kompleksowe wyposażenie dla Kliniki Okulistyki realizowane w zakresie zadania

...

EO/EZ-2732-82-13

Dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku i folii operacyjnej dla potrzeb

...

EO/EZ-2732-76-13

Dostawy igieł biopsyjnych dla potrzeb SPSK Nr 1  - umowa na okres 12 miesięcy.

TTE/ST-274-26-13

Roboty remontowo-malarskie na  I piętrze Kliniki Dermatologii, Wenerologii i

...

EO/OP-2720-XXVII-13

Usługi w zakresie ubezpieczeń SPSK nr 1 w Lublinie.

EA-2740-IX-2013

Dostawa pościeli szpitalnej białej i kolorowej oraz bielizny niebieskiej lub

...