EO/LA-2737-5-14

Dostawy produktu leczniczego Bortezomibum stosowanego w leczeniu opornych postaci szpiczaka

...

EO/LA-2737-6-14

Dostawa produktu leczniczego Imiglucerascum.

EO/EZ-2738-3-14

Dostawa produktów mleczarskich.

EO/EA-2730-4-14

Usługa całodobowego dozoru i ochrony wybranych obiektów SPSK Nr 1 w Lublinie.

EO/EZ-2722-XXXII-13

Dostawy Odczynników chemicznych wraz z dzierżawą analizatorów zintegrowanego

...

EO/TTE-2730-97-13

Świadczenie w sposób ciągły usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb

...

EO/EZ-2733-99-13

Dostawa odczynników chemicznych, testów diagnostycznych, pożywek, krążków, szczepów

...

EA/SE-274-24-13

Wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG zainstalowanej w SPSK Nr 1 w

...

EO/LA-2737-98-13

Dostawa produktów farmaceutycznych do sporządzania żywienia pozajelitowego.

EO/EZ-2722-XXXIII-13

Dostawa sprzętu chirurgicznego do zakładania szwów mechanicznych okres 12

...

EO/EA-2730-85-13

Usługi ochrony fizycznej pacjentów i pracowników oraz mienia  Oddziału Sądowo –

...

EO/EZ-2722-XXXI-13

Dostawa odczynników do oznaczania markerów chorób zakaźnych wraz z dzierżawą

...

EO/EZ-2732-81-13

Dostawy materiałów laboratoryjnych dla potrzeb jednostek SPSK Nr 1 oraz worków

...

EO/TTE-2730-95-13

Usługi malowania i renowacji sprzętu szpitalnego na okres 12 miesięcy.

EO/EZ-2732-94-13

Dostawa sprzętu angiograficznego i wewnątrznaczyniowego na okres 12 miesięcy.