Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność"

 

tel.: 81 53 49 634