Dział Organizacyjno-Prawny

Sekcja Organizacyjna

Kier. r. pr. Beata Kiwała

tel.: 81 53 49 746, 53 40 552  

Sekcja Badań Klinicznych

     Kier. mgr Magda Mazur

tel.: 81 53 47 487