Dział Organizacyjno-Prawny

Sekcja Organizacyjna

Kier. mgr Renata Kozaczuk

tel.: 81 53 49 746, 53 40 552  

Sekcja Kancelaryjna - Kancelaria Szpitala

tel.: 81 53 49 741