Dział Spraw Pracowniczych

Kier. mgr Ilona Maj - Sierpowska
Z-ca Kier. mgr Joanna Janczarek

tel.: 81 53 45 032  

Sekcja Spraw Pracowniczych

tel.: 81 53 22 724 

Stanowisko ds. socjalno-bytowych

mgr Małgorzata Bogatek

tel.: 81 53 49 747 

Sekcja Płac

St. specjalista mgr Małgorzata Sobótka

tel.: 81 53 25 046