Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością

mgr Elżbieta Przystupa

tel.: 81 53 49 879