Ograniczenia odwiedzin pacjentów w SPSK Nr 1

Informujemy, iż ze względu na wzmożoną zachorowalność na infekcje grypopodobne, odwiedziny pacjentów w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku SPSK Nr 1 zostają wstrzymane do odwołania, natomiast w Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży odwiedziny ulegają ograniczeniu i wymagają zgody lekarza.

Decyzje te podyktowane są troską o zdrowie pacjentów, odwiedzających prosimy o wyrozumiałość.

Głuska kolaż zmniejszone 16.01.2018

Jeden z etapów inwestycji wieloletniej Szpitala dotyczy powstania nowego budynku przy ulicy Głuskiej, przeznaczonego dla I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji oraz II Kliniki Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej. Przebudowie poddany zostanie również obiekt, w którym dotychczas mieściły się obie Kliniki. Pomiędzy nowym i starym budynkiem zaprojektowany został łącznik.
Obecnie realizowany jest parter budynku, do końca stycznia rozpocznie się montaż stropów nad tą kondygnacją. Ukończenie obiektu planowane jest na koniec tego roku, natomiast przebudowa starego potrwa do trzeciego kwartału 2019.

Sukcesy pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1

Serdecznie gratulujemy Pani dr Marioli Drozd - kierowniczce Apteki Szpitalnej, otrzymania Medalu im. Ignacego Łukasiewicza, przyznanego przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne za wybitne zasługi dla farmacji polskiej.

Miło nam poinformować, iż prof. Robert Rejdak - kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej SPSK Nr 1, został uhonorowany tytułem "Człowiek Roku 2017 w kategorii NAUKA". Plebiscyt zorganizowany został przez redakcję "Dziennika Wschodniego". Gratulujemy wyróżnienia!

 

prof. R.Rejdak zmniejsz

dr M. Drozd zmniejsz

R 3M 12.2017

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA - inwestycja wieloletnia

Prace w ramach inwestycji wieloletniej pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie" trwają obecnie zarówno przy realizacji nowego obiekt u zbiegu ulic 3-go Maja i Radziwiłłowskiej, w którym poza zakładami chemioterapii i radioterapii będzie mieściła się Klinika Chirurgii Onkologicznej SPSK Nr 1, jak również przy ulicy Głuskiej. W drugiej z wymienionych lokalizacji powstanie nowy budynek, przeznaczony na potrzeby funkcjonujących tam Klinik Psychiatrii, wyremontowany zostanie również dotychczas istniejący obiekt. Obecnie przy ulicy Głuskiej zakończyły się prace ziemne, wykonywane są fundamenty.

Budynek przy ul. Radziwiłłowskiej z zewnątrz jest już całkowicie wykończony, wewnątrz powstają ostatnie ściany działowe, finalizowane są instalacje.W ramach tego etapu inwestycji przebudowie poddane zostaną również pozostałe budynki znajdujące się na tej działce, powstanie między innymi nowoczesna kuchnia, w grudniu wyburzono parterowe pawilony, sąsiadujące z budynkiem Uniwersytetu Medycznego.

Inwestycja przy Radziwiłłowskiej jest pierwszym etapem wieloletniego projektu, którego największą częścią jest przebudowa i rozbudowa historycznych, poklasztornych budynków przy ulicy Staszica 11 i 16, a także budowa nowych od strony północno - wschodniej. Konkurs na wykonanie projektu architektonicznego dotyczącego tego zadania wygrała firma Vamed, której przedstawiciele w marcu 2017 r. podpisali z Dyrekcją Szpitala umowę dotyczącą wykonania dokumentacji projektowej rozbiórki, przebudowy i budowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1. Prace przy ulicy Staszica ruszą wiosną 2018 roku, jako pierwsze remontowi, przebudowie lub wyburzeniu poddane zostaną budynki przy ul. Staszica 11.

 

W wyniku zakończonego postępowania przetargowego, dotyczącego realizacji inwestycji SPSK Nr 1 przy ulicy Głuskiej, wyłoniony został wykonawca – firma Budimex, z którą 17 lipca br. podpisano umowę dotyczącą realizacji tego zadania. Z ramienia Szpitala umowę podpisał Dyrektor Naczelny - dr n.med. Adam Borowicz, ze strony firmy Budimex S.A.: Dyrektor ds. handlowych - Marek Gromaszek oraz Dyrektor Budownictwa Ogólnego - Radosław Górski.

foto4 podpisanie umowy SPSK1 Budimex S.A. 17.07.2017

1 marca 2017 r. miało miejsce podpisanie umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej rozbiórki, przebudowy i budowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 z firmą Vamed Polska Sp. z o.o., która w listopadze wygrała konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy Szpitala na terenie zlokalizowanym przy ul. Staszica 11 i 16.

Z ramienia SPSK Nr 1 umowę podpisał Dyrektor Naczelny - dr n.med. Adam Borowicz, zaś Vamed Polska reprezentował Dyrektor - Janusch Ewert.

podpisanie umowy VAMED 1.03 www

„Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” – wmurowanie kamienia węgielnego.

akt 15.12.2016

15 grudnia 2016 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pierwszy z obiektów realizowanych w ramach inwestycji wieloletniej pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego”.

Trzykondygnacyjny budynek o powierzchni ponad 4.000 m kw. zostanie ukończony w 2018 roku i będzie do niego przeniesiona Klinika Chirurgii Onkologicznej SPSK Nr 1. W nowym obiekcie znajdą m. in. zakład radioterapii, w tym poradnia radioterapeutyczna, dwie pracownie wysokoenergetycznych akceleratorów medycznych, oddział oraz blok operacyjny.

Akt Erekcyjny, który został wmurowany podczas wydarzenia, podpisali: reprezentujący Ministra Zdrowia Sekretarz Stanu Jarosław Pinkas, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Sławomir Sosnowski, Prezydent M. Lublin Krzysztof Żuk, Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Budzik, JM Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop oraz Dyrektor SPSK1 dr n. med. Adam Borowicz.

 

General

Easy to start

Easy to Start

One of the fastest and easiest ways to learn template is to install sample data and start playing with it. JSN Epic provides unique mechanism of installing sample data directly on your current website. Just few steps and the demo website is here.

More about easy start

Painless Configuration

Painless Configuration

All JoomlaShine templates can be effortlessly configured by template parameters. In template setting page, you will find 16 template parameters arranged into logical groups for convenient operation. All parameters are equipped with description text for easier understanding.

More about configuration

Flexible layout

Flexible layout

JSN Epic provides 36+ module positions allowing you to have multiple layout configurations. Module positions are designed in smart way to cover all possible spot where you might want to put content. You can specify width of both overall layout and specific columns conveniently via template parameters.

More about layout

Versatile Menu Styles

Menu Styles

JSN Epic provides 3 menu styles to present your website navigation. The default Joomla! built-in menu module is utilized, so you don't need to install any external menu modules.

More about menu styles

Native RTL Support

RTL Support

All JoomlaShine templates are equipped with native RTL layout support. We spent huge amount of time tweaking every tiny details of the template to make it look absolutely awesome in RTL mode. Everything is horizontally-flipped including dropdown main menu and side menu.

More about RTL support

Cool Image Gallery

The image gallery you see on this website is another cool product JSN ImageShow from JoomlaShine.com. With transition technology applied, you get smooth experience and consistent performance in all browsers.

For mobile device, we have built special lightweight Javascript version, so you can be absolutely sure about images presentation.

More about image gallery

Manage Joomla easily

JSN PowerAdmin

When you install sample data template, you will have one more powerful extension to manage your Joomla site: JSN PowerAdmin. It provides spotlight search, giving results as you type. When you find the desired item, just click it to open the edit page.

JSN PowerAdmin allows you to have full control under your Joomla website in single screen. You can manipulate elements by using convenient GUI with drag-n-drop operations

More about JSN PowerAdmin

Great Docs & Support

Documentation

JSN Epic is equipped with comprehensive documentation package that will help you with template utilization.

Support

When purchasing our products you are backed up with professional and timely support providing via:

  • Support Forum

    In the support forum we provide support for everyone who bought the PRO Edition of our products. Here you will get support from our support team as well as thousands of active members.
  • Dedicated Ticket Support

    Dedicated Ticket Support is for developers who bought PRO UNLIMITED Edition of our products. With ticket support we can investigate the issue in-depth and provide a solution much faster. 12-hour response time is guaranteed.


Download documentation

Dodatkowe informacje