19 października 2018 o g. 18.30 odbędzie się modlitwa różańcowa oraz Msza Święta w intencji wszystkich Pracowników SPSK Nr 1 z okazji Dnia Patrona Służby Zdrowia - Św. Łukasza Ewangelisty. Osoby zainteresowane uczestniczeniem we mszy zapraszamy do kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

w najbliższy czwartek, 18.10.2018 r. o godz. 15:30 przy ul. Staszica 11 odbędzie się odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej lek.med. Piotrowi Borsukiewiczowi (1872-1918). Od 1911 r. pełnił on funkcję ordynatora Szpitala Dzieciątka Jezus w Lublinie, działającego w dzisiejszych murach SPSK 1. Doktor Piotr Borsukiewicz zmarł w swym szpitalu na skutek zarażenia się tyfusem plamistym w wieku 45 lat. 

Inwestycja wieloletnia "Przebudowa i rozbudowa SPSK Nr 1 UM w Lublinie" - najnowsze zdjęcia wnętrz budynku u zbiegu ulic Radziwiłłowskiej i 3-go Maja

   R 3M 10.07.18 www5 5 R 3M 10.07.18 www6 6

 

kolaz Głuska 10 09 20181111

Jeden z etapów inwestycji wieloletniej Szpitala dotyczy powstania nowego budynku przy ulicy Głuskiej, przeznaczonego dla I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji oraz II Kliniki Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej. Przebudowie poddany zostanie również obiekt, w którym dotychczas mieściły się obie Kliniki. Pomiędzy nowym i starym budynkiem zaprojektowany został łącznik.
Ukończenie obiektu planowane jest na koniec tego roku, natomiast przebudowa starego potrwa do trzeciego kwartału 2019.

R 3M 12.2017

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA - inwestycja wieloletnia

Prace w ramach inwestycji wieloletniej pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie" trwają obecnie zarówno przy realizacji nowego obiekt u zbiegu ulic 3-go Maja i Radziwiłłowskiej, w którym poza zakładami chemioterapii i radioterapii będzie mieściła się Klinika Chirurgii Onkologicznej SPSK Nr 1, jak również przy ulicy Głuskiej. W drugiej z wymienionych lokalizacji powstaje nowy budynek, przeznaczony na potrzeby funkcjonujących tam Klinik Psychiatrii, wyremontowany zostanie również dotychczas istniejący obiekt. W kwietniu 2018 r. ukończono budowę drugiej kondygnacji nowego budynku, wkrótce będzie montowany strop.

Budynek przy ul. Radziwiłłowskiej z zewnątrz jest już całkowicie wykończony, trwają prace wykończeniowe wewnątrz. W ramach tego etapu inwestycji przebudowie poddane zostaną również pozostałe budynki znajdujące się na tej działce, powstanie między innymi nowoczesna kuchnia, w grudniu 2017 wyburzono parterowe pawilony, sąsiadujące z budynkiem Uniwersytetu Medycznego.

Inwestycja przy Radziwiłłowskiej jest pierwszym etapem wieloletniego projektu, którego największą częścią jest przebudowa i rozbudowa historycznych, poklasztornych budynków przy ulicy Staszica 11 i 16, a także budowa nowych od strony północno - wschodniej. Konkurs na wykonanie projektu architektonicznego dotyczącego tego zadania wygrała firma Vamed, której przedstawiciele w marcu 2017 r. podpisali z Dyrekcją Szpitala umowę dotyczącą wykonania dokumentacji projektowej rozbiórki, przebudowy i budowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1. Prace przy ulicy Staszica ruszą przed wakacjami w tym roku, jako pierwsze remontowi, przebudowie lub wyburzeniu poddane zostaną budynki przy ul. Staszica 11.

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego oraz w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii w SPSK Nr 1 w Lublinie”. Umowa o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą - Ministerstwem Zdrowia została zawarta dnia 2 lutego 2018 r.

fe.pol.ue

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

Staszica 16, 20 - 081 Lublin

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.

Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego oraz w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii w SPSK Nr 1 w Lublinie

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

(więcej…)

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości leczenia chorób nowotworowych w SPSK Nr 1 w Lublinie”. Umowa o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą - Ministerstwem Zdrowia została zawarta w dniu 17 października 2017 r.

fe.pol.ue

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

Staszica 16, 20 - 081 Lublin

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.

„Poprawa jakości leczenia chorób nowotworowych w SPSK Nr 1 w Lublinie”

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

(więcej…)

1 marca 2017 r. miało miejsce podpisanie umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej rozbiórki, przebudowy i budowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 z firmą Vamed Polska Sp. z o.o., która w listopadze wygrała konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy Szpitala na terenie zlokalizowanym przy ul. Staszica 11 i 16.

Z ramienia SPSK Nr 1 umowę podpisał Dyrektor Naczelny - dr n.med. Adam Borowicz, zaś Vamed Polska reprezentował Dyrektor - Janusch Ewert.

podpisanie umowy VAMED 1.03 www

„Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” – wmurowanie kamienia węgielnego.

akt 15.12.2016

15 grudnia 2016 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pierwszy z obiektów realizowanych w ramach inwestycji wieloletniej pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego”.

Trzykondygnacyjny budynek o powierzchni ponad 4.000 m kw. zostanie ukończony w 2018 roku i będzie do niego przeniesiona Klinika Chirurgii Onkologicznej SPSK Nr 1. W nowym obiekcie znajdą m. in. zakład radioterapii, w tym poradnia radioterapeutyczna, dwie pracownie wysokoenergetycznych akceleratorów medycznych, oddział oraz blok operacyjny.

Akt Erekcyjny, który został wmurowany podczas wydarzenia, podpisali: reprezentujący Ministra Zdrowia Sekretarz Stanu Jarosław Pinkas, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Sławomir Sosnowski, Prezydent M. Lublin Krzysztof Żuk, Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Budzik, JM Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop oraz Dyrektor SPSK1 dr n. med. Adam Borowicz.

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Poprawa świadczonych usług medycznych z zakresu chorób układu krążenia poprzez doposażenie Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Zakładu Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej”. Umowa o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą - Ministerstwem Zdrowia została zawarta w dniu 13 listopada 2017 r.

fe.pol.ue

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

Staszica 16, 20 - 081 Lublin

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.

Poprawa świadczonych usług medycznych z zakresu chorób układu krążenia poprzez doposażenie Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Zakładu Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

(więcej…)

General

Easy to start

Easy to Start

One of the fastest and easiest ways to learn template is to install sample data and start playing with it. JSN Epic provides unique mechanism of installing sample data directly on your current website. Just few steps and the demo website is here.

More about easy start

Painless Configuration

Painless Configuration

All JoomlaShine templates can be effortlessly configured by template parameters. In template setting page, you will find 16 template parameters arranged into logical groups for convenient operation. All parameters are equipped with description text for easier understanding.

More about configuration

Flexible layout

Flexible layout

JSN Epic provides 36+ module positions allowing you to have multiple layout configurations. Module positions are designed in smart way to cover all possible spot where you might want to put content. You can specify width of both overall layout and specific columns conveniently via template parameters.

More about layout

Versatile Menu Styles

Menu Styles

JSN Epic provides 3 menu styles to present your website navigation. The default Joomla! built-in menu module is utilized, so you don't need to install any external menu modules.

More about menu styles

Native RTL Support

RTL Support

All JoomlaShine templates are equipped with native RTL layout support. We spent huge amount of time tweaking every tiny details of the template to make it look absolutely awesome in RTL mode. Everything is horizontally-flipped including dropdown main menu and side menu.

More about RTL support

Cool Image Gallery

The image gallery you see on this website is another cool product JSN ImageShow from JoomlaShine.com. With transition technology applied, you get smooth experience and consistent performance in all browsers.

For mobile device, we have built special lightweight Javascript version, so you can be absolutely sure about images presentation.

More about image gallery

Manage Joomla easily

JSN PowerAdmin

When you install sample data template, you will have one more powerful extension to manage your Joomla site: JSN PowerAdmin. It provides spotlight search, giving results as you type. When you find the desired item, just click it to open the edit page.

JSN PowerAdmin allows you to have full control under your Joomla website in single screen. You can manipulate elements by using convenient GUI with drag-n-drop operations

More about JSN PowerAdmin

Great Docs & Support

Documentation

JSN Epic is equipped with comprehensive documentation package that will help you with template utilization.

Support

When purchasing our products you are backed up with professional and timely support providing via:

  • Support Forum

    In the support forum we provide support for everyone who bought the PRO Edition of our products. Here you will get support from our support team as well as thousands of active members.
  • Dedicated Ticket Support

    Dedicated Ticket Support is for developers who bought PRO UNLIMITED Edition of our products. With ticket support we can investigate the issue in-depth and provide a solution much faster. 12-hour response time is guaranteed.


Download documentation

Dodatkowe informacje