Plany postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje się przeprowadzić w danym roku finansowym w SPSK NR1 w Lublinie.

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Plany_zamowien/zriw.pdf)zriw.pdf[Zespół Realizacji Inwestycji Wieloletniej 2018r.]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Plany_zamowien/Plan%20zam%F3wie%F1%20publicznych%202017%20ZRIW.pdf)Plan%20zam%F3wie%F1%20publicznych%202017%20ZRIW.pdf[Zespół Realizacji Inwestycji]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Plany_zamowien/Plan%20zam%F3wie%F1%20publicznych%202017%20ZRIW.xls)Plan%20zam%F3wie%F1%20publicznych%202017%20ZRIW.xls[Zespół Realizacji Inwestycji]