Plany postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje się przeprowadzić w danym roku finansowym w SPSK NR1 w Lublinie.

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Plany_zamowien/dzial_zywienia.pdf)dzial_zywienia.pdf[Dział Żywienia 2018r.]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Plany_zamowien/dzia%B3%20%BFywienia.xlsx)dzia%B3%20%BFywienia.xlsx[Dział Żywienia]