Plany postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje się przeprowadzić w danym roku finansowym w SPSK NR1 w Lublinie.

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Plany_zamowien/dzial_zaopatrzenia.pdf)dzial_zaopatrzenia.pdf[Dział Zaopatrzenia 2018r.]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Plany_zamowien/dzia%B3%20zaopatrzenia.doc)dzia%B3%20zaopatrzenia.doc[Dział Zaopatrzenia]