Plany postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje się przeprowadzić w danym roku finansowym w SPSK NR1 w Lublinie.

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Plany_zamowien/dzial_techniczno_eksploatacyjny.pdf)dzial_techniczno_eksploatacyjny.pdf[Dział Techniczno Eksploatacyjny 2018r.]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Plany_zamowien/dzia%B3%20techniczno%20-%20eksploatacyjny.xls)dzia%B3%20techniczno%20-%20eksploatacyjny.xls[Dział Techniczno-Eksploatacyjny]