Plany postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje się przeprowadzić w danym roku finansowym w SPSK NR1 w Lublinie.

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Plany_zamowien/dzia%B3%20techniczno%20-%20eksploatacyjny.xls)dzia%B3%20techniczno%20-%20eksploatacyjny.xls[Dział Techniczno-Eksploatacyjny]