Plany postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje się przeprowadzić w danym roku finansowym w SPSK NR1 w Lublinie.

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Plany_zamowien/dzia%B3%20obs%B3ugi%20porz%B9dkowo%20-%20transportowej.doc)dzia%B3%20obs%B3ugi%20porz%B9dkowo%20-%20transportowej.doc[Dział Obsługi Porządkowo-Transportowej]