Plany postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje się przeprowadzić w danym roku finansowym w SPSK NR1 w Lublinie.

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Plany_zamowien/dzial_farmacji_i_zaopatrzenia_medycznego.pdf)dzial_farmacji_i_zaopatrzenia_medycznego.pdf[Dział Farmacji i Zaopatrzenia Medycznego 2018r.]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Plany_zamowien/dzia%B3%20farmacji%20i%20zaopatrzenia%20medycznego.doc)dzia%B3%20farmacji%20i%20zaopatrzenia%20medycznego.doc[Dział Farmacji i Zaopatrzenia Medycznego]