Plany postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje się przeprowadzić w danym roku finansowym w SPSK NR1 w Lublinie.

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Plany_zamowien/dzial_aparatury_medycznej.pdf)dzial_aparatury_medycznej.pdf[Dział Aparatury Medycznej 2018r.]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Plany_zamowien/dzia%B3%20aparatury%20medycznej.doc)dzia%B3%20aparatury%20medycznej.doc[Dział Aparatury Medycznej]