Plany postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje się przeprowadzić w danym roku finansowym w SPSK NR1 w Lublinie.

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Plany_zamowien/apteka_szpitalna.pdf)apteka_szpitalna.pdf[Apteka Szpitalna 2018r.]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Plany_zamowien/apteka%20szpitalna.xlsx)apteka%20szpitalna.xlsx[Apteka Szpitalna]