Plany postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje się przeprowadzić w danym roku finansowym w SPSK NR1 w Lublinie.

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/2018/Plany_zamowien/pismo_przewodnie.pdf)pismo_przewodnie.pdf[Pismo przewodnie 2018r.]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Plany_zamowien/pismo%20przewodnie.pdf)pismo%20przewodnie.pdf[Pismo przewodnie]