IO-2214-I-2017

Konkurs ofert na oddanie w najem powierzchni 83,80 m2 w budynku przy ul. Langiewicza 6A z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową, związana z prowadzeniem punktu zaopatrzenia ortopedycznego.

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Konkursy/2017/IO-2214-I-2017/wynik-%20informacja%20o%20uniewa%BFnieniu%20konkursu.doc)wynik-%20informacja%20o%20uniewa%BFnieniu%20konkursu.doc[Wynik - uniewżnienie konkursu]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Konkursy/2017/IO-2214-I-2017/za%B3acznik%20Nr%202-%20projekt%20umowy.doc)za%B3acznik%20Nr%202-%20projekt%20umowy.doc[Załącznik Nr 2 - Projekt umowy]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Konkursy/2017/IO-2214-I-2017/zalacznik%20Nr%201-%20oferta%20cenowa.doc)zalacznik%20Nr%201-%20oferta%20cenowa.doc[Załącznik Nr 1 - Oferta cenowa]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Konkursy/2017/IO-2214-I-2017/zaproszenie.doc)zaproszenie.doc[Zaproszenie]