DYREKTOR SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE
ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
tel. (81) 53-239-35
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust.1 ustawy z dnia 15.04.2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań molekularnych i cytogenetycznych


1.    Szczegółowe informacje w sprawie warunków konkursu, treści ofert oraz wymogów udzielającego zamówienia dotyczących realizacji świadczeń zawierają materiały informacyjne udostępniane w Dziale Dokumentacji Chorych SPSK NR 1 w Lublinie, ul. Staszica 16 w godz. 8.00 – 15.00 (budynek Dyrekcji), tel. (81) 53-496-43 oraz na stronie internetowej
www. spsk1.lublin.pl

2.    Termin realizacji umowy: umowa na okres 12 miesięcy, do dnia 14.04.2015 r.

3.    Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń: 15.04.2014 r.

4.    Oferty należy składać do dnia 14.03.2014 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala (budynek Dyrekcji).

5.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2014 r., o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Szpitala (budynek Dyrekcji).

6.    Czas rozstrzygnięcia konkursu 7 dni od daty otwarcia ofert.

7.    Termin związania ofertą wynosi 30 dni i jest liczony od dnia upływu terminu składania ofert.
 
8.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

9.    Skargi i protesty dotyczące konkursu należy składać w formie pisemnej.

Załączniki
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Konkursy/2014/28.02.2014/Odpowiedz_na_odwolania_1.jpg)Odpowiedz_na_odwolania_1.jpg[Odpowiedź w sprawie odwołania]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Konkursy/2014/28.02.2014/Odpowiedz_na_odwolania_2.jpg)Odpowiedz_na_odwolania_2.jpg[Odpowiedź w sprawie odwołania]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Konkursy/2014/28.02.2014/Odpowiedz_ws_odwolania_Synevo.pdf)Odpowiedz_ws_odwolania_Synevo.pdf[Odpowiedź w sprawie odwołania firmy Synevo]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Konkursy/2014/28.02.2014/Odwolanie_Synevo.pdf)Odwolanie_Synevo.pdf[Odwołanie firmy Synevo]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Konkursy/2014/28.02.2014/wynik_konkursu.pdf)Wynik konkursu[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Konkursy/2014/28.02.2014/przesuniecie_terminu.pdf)Przesunięcie terminu[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Konkursy/2014/28.02.2014/SWKO_projekt_umowy_2014.docx)Projekt Umowy[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Konkursy/2014/28.02.2014/SWKO_oswiadczenie_2014.docx)Oświadczenie[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Konkursy/2014/28.02.2014/SWKO_formularz_oferty_2014.docx)Formularz Oferty[ ]
Access this URL (ftp://212.182.93.232/Konkursy/2014/28.02.2014/SWKO_ogloszenie_warunki.docx)Ogłoszenie i Szczegółowe Warunki[ ]