Szanowni Państwo,

informujemy, iż z powodu zwarcia instalacji elektrycznej, które nastąpiło dziś o godz. 2:00, spaleniu uległa szafa rozdzielcza i szacht kablowy w budynku przy ul. Chmielnej 1. Z tego powodu obecnie budynek nie ma zasilania w energię elektryczną. Szpital oczekuje na naprawę instalacji elektrycznej przez firmę zewnętrzną.

W tej sytuacji Szpital zmuszony jest do zmiany organizacji pracy Klinik Okulistycznych w następujący sposób:

- osoby stawiające się na wizyty lekarskie są informowane o sytuacji
i wyznaczane są nowe terminy konsultacji,

- zabiegi zaplanowane na dziś (5 grudnia) będą wykonywane w bloku operacyjnym starego budynku Kliniki,

- w kolejnych dniach wykonywanie zaplanowanych wcześniej zabiegów będzie ograniczone do grupy pilnych,

- Klinika nie zaprzestaje przyjmowania pacjentów wymagających natychmiastowej pomocy.

INFORMACJE O NOWYCH TERMINACH WIZYT UDZIELANE SĄ W REJESTRACJI KLINIKI OKULISTYKI SPSK 1.

Uprzejmie prosimy Pacjentów oraz ich rodziny o wyrozumiałość.

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych badań w ramach OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH "Diagnostyka tętniaków aorty brzusznej".

Zapisy: Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii SPSK 1 - tel. 81 53 22 140

plakat z nr Kliniki

Lubelska Akcja Charytatywana wraz z SPSK Nr 1 zapraszają na spektakl "Rzeczpospolita babska", z którego dochód przeznaczony zostanie na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Białaczki, działającego przy Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku. Termin i miejsce: 5 oraz 6 grudnia 2018, g.19:00 - Centrum Spotkania Kultur w Lublinie BILETY oraz informacje o wydarzeniu: ogólnopolska platforma sprzedaży biletów - biletyna.pl - Zapraszamy!

Inwestycja wieloletnia "Przebudowa i rozbudowa SPSK Nr 1 UM w Lublinie" - najnowsze zdjęcia wnętrz budynku u zbiegu ulic Radziwiłłowskiej i 3-go Maja

   R 3M 10.07.18 www5 5 R 3M 10.07.18 www6 6

 

R 3M 12.2017

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA - inwestycja wieloletnia

Prace w ramach inwestycji wieloletniej pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie" trwają obecnie zarówno przy realizacji nowego obiekt u zbiegu ulic 3-go Maja i Radziwiłłowskiej, w którym poza zakładami chemioterapii i radioterapii będzie mieściła się Klinika Chirurgii Onkologicznej SPSK Nr 1, jak również przy ulicy Głuskiej. W drugiej z wymienionych lokalizacji powstaje nowy budynek, przeznaczony na potrzeby funkcjonujących tam Klinik Psychiatrii, wyremontowany zostanie również dotychczas istniejący obiekt. W kwietniu 2018 r. ukończono budowę drugiej kondygnacji nowego budynku, wkrótce będzie montowany strop.

Budynek przy ul. Radziwiłłowskiej z zewnątrz jest już całkowicie wykończony, trwają prace wykończeniowe wewnątrz. W ramach tego etapu inwestycji przebudowie poddane zostaną również pozostałe budynki znajdujące się na tej działce, powstanie między innymi nowoczesna kuchnia, w grudniu 2017 wyburzono parterowe pawilony, sąsiadujące z budynkiem Uniwersytetu Medycznego.

Inwestycja przy Radziwiłłowskiej jest pierwszym etapem wieloletniego projektu, którego największą częścią jest przebudowa i rozbudowa historycznych, poklasztornych budynków przy ulicy Staszica 11 i 16, a także budowa nowych od strony północno - wschodniej. Konkurs na wykonanie projektu architektonicznego dotyczącego tego zadania wygrała firma Vamed, której przedstawiciele w marcu 2017 r. podpisali z Dyrekcją Szpitala umowę dotyczącą wykonania dokumentacji projektowej rozbiórki, przebudowy i budowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1. Prace przy ulicy Staszica ruszą przed wakacjami w tym roku, jako pierwsze remontowi, przebudowie lub wyburzeniu poddane zostaną budynki przy ul. Staszica 11.

 

logo

Ponadregionalne Centrum Kompetencyjne Diagnostyki i Leczenia Pokrzywki działa w ramach Kliniki Dermatologii i Poradni Dermatologicznej SPSK1. W ośrodku prowadzona jest diagnostyka i leczenie chorych z pokrzywką, ze szczególnym uwzględnieniem pokrzywki przewlekłej.
Poradnia Przykliniczna Kliniki Dermatologii SPSK1 na ul. Staszica 14a prowadzi konsultacje chorych z pokrzywką.

Diagnostyka i konsultacje (ul. Staszica 14a):
Poniedziałek 12:00-14:00
Czwartek 08:00-10:00

Skład Zespołu:
Prof. dr hab. Dorota Krasowska - specjalista dermatolog
dr n. med. Bartłomiej Wawrzycki – specjalista dermatolog, alergolog
dr n. med. Joanna Bartosińska – specjalista dermatolog
dr n. med. Joanna Przepiórka-Kosińska – lekarz w trakcie specjalizacji

lek.med. Paulina Szczepanik - Kułak - lekarz w trakcie specjalizacji

Pielęgniarki:
mgr Iwona Cimek
Ewa Janicka

kolaz Głuska 10 09 20181111

Jeden z etapów inwestycji wieloletniej Szpitala dotyczy powstania nowego budynku przy ulicy Głuskiej, przeznaczonego dla I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji oraz II Kliniki Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej. Przebudowie poddany zostanie również obiekt, w którym dotychczas mieściły się obie Kliniki. Pomiędzy nowym i starym budynkiem zaprojektowany został łącznik.
Ukończenie obiektu planowane jest na koniec tego roku, natomiast przebudowa starego potrwa do trzeciego kwartału 2019.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego oraz w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii w SPSK Nr 1 w Lublinie”. Umowa o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą - Ministerstwem Zdrowia została zawarta dnia 2 lutego 2018 r.

fe.pol.ue

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

Staszica 16, 20 - 081 Lublin

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.

Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego oraz w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii w SPSK Nr 1 w Lublinie

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

(więcej…)

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości leczenia chorób nowotworowych w SPSK Nr 1 w Lublinie”. Umowa o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą - Ministerstwem Zdrowia została zawarta w dniu 17 października 2017 r.

fe.pol.ue

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

Staszica 16, 20 - 081 Lublin

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.

„Poprawa jakości leczenia chorób nowotworowych w SPSK Nr 1 w Lublinie”

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

(więcej…)

1 marca 2017 r. miało miejsce podpisanie umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej rozbiórki, przebudowy i budowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 z firmą Vamed Polska Sp. z o.o., która w listopadze wygrała konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy Szpitala na terenie zlokalizowanym przy ul. Staszica 11 i 16.

Z ramienia SPSK Nr 1 umowę podpisał Dyrektor Naczelny - dr n.med. Adam Borowicz, zaś Vamed Polska reprezentował Dyrektor - Janusch Ewert.

podpisanie umowy VAMED 1.03 www

„Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” – wmurowanie kamienia węgielnego.

akt 15.12.2016

15 grudnia 2016 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pierwszy z obiektów realizowanych w ramach inwestycji wieloletniej pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego”.

Trzykondygnacyjny budynek o powierzchni ponad 4.000 m kw. zostanie ukończony w 2018 roku i będzie do niego przeniesiona Klinika Chirurgii Onkologicznej SPSK Nr 1. W nowym obiekcie znajdą m. in. zakład radioterapii, w tym poradnia radioterapeutyczna, dwie pracownie wysokoenergetycznych akceleratorów medycznych, oddział oraz blok operacyjny.

Akt Erekcyjny, który został wmurowany podczas wydarzenia, podpisali: reprezentujący Ministra Zdrowia Sekretarz Stanu Jarosław Pinkas, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Sławomir Sosnowski, Prezydent M. Lublin Krzysztof Żuk, Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Budzik, JM Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop oraz Dyrektor SPSK1 dr n. med. Adam Borowicz.

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Poprawa świadczonych usług medycznych z zakresu chorób układu krążenia poprzez doposażenie Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Zakładu Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej”. Umowa o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą - Ministerstwem Zdrowia została zawarta w dniu 13 listopada 2017 r.

fe.pol.ue

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

Staszica 16, 20 - 081 Lublin

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.

Poprawa świadczonych usług medycznych z zakresu chorób układu krążenia poprzez doposażenie Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Zakładu Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

(więcej…)

Dodatkowe informacje