JEDNOSTKI MEDYCZNE

Informacje dla pacjentów i ich rodzin: odwiedziny, porody rodzinne oraz zasady bezpieczeństwa związane z COVID-19

 

Pomimo poprawiającej  się sytuacji epidemiologicznej oraz decyzji o znoszeniu kolejnych obostrzeń, Szpital nadal jest zobowiązany do zachowania procedur triażu oraz warunków zapewnienia pełnego bezpieczeństwa epidemiologicznego, co może wpływać na dłuższy czas oczekiwania lub powodować inne niedogodności. Celem nadrzędnym jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno zgłaszającym się pacjentom, jak i personelowi, dlatego zwracamy się z prośbą o respektowanie zaleceń i wytycznych epidemiologicznych.

Ankieta dla pacjenta - triaż w kierunku COVID-19 - link

 

INFORMACJA O ZASADACH ODWIEDZIN PACJENTÓW

Obowiązujący przez okres całej pandemii zakaz odwiedzin pacjentów ulega stopniowemu łagodzeniu.

Odwiedziny są możliwe w tych klinikach Szpitala, których Kierownicy lub lekarze prowadzący wyrażają na to zgodę. Po uzyskaniu takiej zgody, odwiedziny mogą odbywać się z zachowaniem wszelkich rygorów bezpieczeństwa epidemiologicznego:

- zalecane jest wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wizyty z lekarzem (kier. Kliniki/Oddziału, lek. dyżurny)

- bezwzględnie prawidłowo założona maseczka (zasłaniająca usta i nos), dezynfekcja rąk, utrzymywanie dystansu 1,5 m między osobami na sali, stosowanie się do zaleceń personelu w zakresie czasu i długości odwiedzin

- ze względów epidemiologicznych pacjenta może odwiedzać tylko jedna osoba bliska (jednoczasowo), czas odwiedzin max. 30 minut

- umożliwia się dostarczanie paczek dla pacjenta pod drzwi oddziału i przekazanie ich bezpośrednio personelowi.

 

Warunki lokalowe w naszym Szpitalu uniemożliwiają wznowienie porodów rodzinnych. Decyzja ta podyktowana jest przede wszystkim troską o zdrowie rodzących pacjentek i ich dzieci.

Szczegółowe informacje na temat pracy poszczególnych jednostek i zasadach zapisów na badania i konsultacje można uzyskać pod numerami telefonów rejestracji lub sekretariatów.

 

Przypominamy podstawowe zasady bezpieczeństwa epidemicznego:

  • na terenie Szpitala obowiązkowe jest noszenie maseczki,
  • nakaz zachowania minimum 2 - metrowej odległości od innych osób na korytarzach Szpitala,
  • w miarę możliwości prosimy o unikanie korzystania z wind,
  • prosimy o przychodzenie dokładnie o wyznaczonej godzinie i ograniczenie osób w poczekalniach i na korytarzach
  • pamiętajmy o zachowaniu bezpiecznego dystansu w gabinecie lekarskim i stosowaniu się do zaleceń personelu w tym zakresie

Dziękujemy za wyrozumiałość i współpracę.

Artykuły - pozostałe
Nowy budynek Szpitala przy ul. Radziwiłłowskiej 13 został już oddany do użytku, 11 lutego przyjęto w nim pierwszych pacjentów. Powstało tu centrum kompleksowego leczenia chorób nowotworowych, na które składają się: przeniesiona z ulicy Staszica
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację następujących projektów: „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego
Lubelska Akcja Charytatywna „Znani, a nieznani” to ponad 100-osobowa grupa skupiająca w swych szeregach powszechnie znanych i szanowanych przedstawicieli świata nauki, kultury, mediów oraz popularnych i lubianych artystów, którzy tworzą spektakle
Aktualizacja: 07 Lipiec 2021 | Autor: Anna Guzowska