Izolatorium Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr1 w Lublinie

HOTEL „HUZAR” ul. Spadochroniarzy 9, 20-043 Lublin

tel. kontaktowy: (81) 533-51-20

 

Punkt pobrań materiału biologicznego w kierunku SARS-CoV-2

 

 

 

ZASADY KIEROWANIA DO IZOLATORIUM

Organizacja Izolatorium SPSK Nr 1 oparta jest na standardzie organizacyjnym opieki w izolatorium w związku z przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-COV-2 wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz. U. z 2020 r. poz. 539)

  1. Do izolatorium kierowane są osoby u których stwierdzono zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwaną dalej "COVID-19" lub podejrzenie zachorowania, od których pobrano materiał biologiczny w celu wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.
  2. W/w osoby kierowane są do izolatorium przez lekarza szpitala lub lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej albo przez państwowego inspektora sanitarnego.
  3. Skierowanie do izolatorium poprzedzone jest uprzednim kontaktem telefonicznym - nr tel. (81) 533 -51- 20 i uzgodnieniu miejsca.

Uwaga: stan fizyczny osób kierowanych do izolatorium, powinien zezwalać na w pełni samodzielne funkcjonowanie w warunkach izolatorium.

 

DANE TELEADRESOWE I KOORDYNATOR IZOLATORIUM SPSK 1 w Lublinie

Nazwa i adres podmiotu organizacyjnego izolatorium: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

              Nazwa i adres izolatorium: Izolatorium SPSK Nr 1 - Hotel „HUZAR”, ul. Spadochroniarzy 9, 20-043 Lublin

Numer telefonu kontaktowego do Izolatorium: 81 - 533-51-20

Imię i nazwisko osoby koordynującej: mgr Agnieszka Karczewska

Adres e-mail i nr tel. osoby koordynującej: izolatorium@spsk1.lublin.pl / 81-533-51-20

Informacje o izolatoriach w województwie lubelskim i ich lista: strona Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

 

HARMONOGRAM PRACY PUNKTU POBRAŃ MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO W KIERUNKU SARS-CoV-2

(lokalizacja przy Izolatorium SPSK 1 - ul. Spadochroniarzy 9, Lublin - hotel HUZAR)

 

od poniedziałku do piątku - w godz.: 09:00 - 13:00

sobota - niedziela - w godz. 9:00 - 12:00

 

 

Punkt pobrań znajduje się wewnątrz budynku - nie ma możliwości pobrania wymazu od pacjenta znajdującego się w samochodzie.

Artykuły - pozostałe
Nowy budynek Szpitala przy ul. Radziwiłłowskiej 13 został już oddany do użytku, 11 lutego przyjęto w nim pierwszych pacjentów. Powstało tu centrum kompleksowego leczenia chorób nowotworowych, na które składają się: przeniesiona z ulicy Staszica
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację następujących projektów: „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego
Lubelska Akcja Charytatywna „Znani, a nieznani” to ponad 100-osobowa grupa skupiająca w swych szeregach powszechnie znanych i szanowanych przedstawicieli świata nauki, kultury, mediów oraz popularnych i lubianych artystów, którzy tworzą spektakle
Aktualizacja: 18 Styczeń 2021 | Autor: Anna Guzowska