Ograniczenia odwiedzin pacjentów w SPSK Nr 1

Informujemy, iż ze względu na wzmożoną zachorowalność na infekcje grypopodobne, odwiedziny pacjentów w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku SPSK Nr 1 zostają wstrzymane do odwołania, natomiast w Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży odwiedziny ulegają ograniczeniu i wymagają zgody lekarza.

Decyzje te podyktowane są troską o zdrowie pacjentów, odwiedzających prosimy o wyrozumiałość.

Sukcesy pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1

Serdecznie gratulujemy Pani dr Marioli Drozd - kierowniczce Apteki Szpitalnej, otrzymania Medalu im. Ignacego Łukasiewicza, przyznanego przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne za wybitne zasługi dla farmacji polskiej.

Miło nam poinformować, iż prof. Robert Rejdak - kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej SPSK Nr 1, został uhonorowany tytułem "Człowiek Roku 2017 w kategorii NAUKA". Plebiscyt zorganizowany został przez redakcję "Dziennika Wschodniego". Gratulujemy wyróżnienia!

 

prof. R.Rejdak zmniejsz

dr M. Drozd zmniejsz

Informujemy, iż od 11.07.2017 r. rejestracja do Poradni Hematologicznej, Poradni Transplantacji Szpiku i Poradni Chirurgii Urazowej została przeniesiona na ul. Staszica 11

(wejście naprzeciwko Kościoła). Kontakt telefoniczny: 81 - 534 54 53

W tej samej lokalizacji na poziomie (-1) znajdują się gabinety Poradni Hematologicznej i Poradni Transplantacji Szpiku.

W wyniku zakończonego postępowania przetargowego, dotyczącego realizacji inwestycji SPSK Nr 1 przy ulicy Głuskiej, wyłoniony został wykonawca – firma Budimex, z którą 17 lipca br. podpisano umowę dotyczącą realizacji tego zadania. Z ramienia Szpitala umowę podpisał Dyrektor Naczelny - dr n.med. Adam Borowicz, ze strony firmy Budimex S.A.: Dyrektor ds. handlowych - Marek Gromaszek oraz Dyrektor Budownictwa Ogólnego - Radosław Górski.

foto4 podpisanie umowy SPSK1 Budimex S.A. 17.07.2017

Miło nam poinformować, iż Kierownik I Kliniki Psychiatrii SPSK Nr 1, dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz, została powołana przez wojewodę lubelskiego Przemysława Czarnka na nowego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii. Gratulujemy!

LUW wojew. konsult

 

20170626 130749

W lipcu mija rok od momentu, gdy firma Strabag ogrodziła teren i przystąpiła do budowy nowego obiektu przy ul. Radziwiłłowskiej, w którym poza zakładami chemioterapii i radioterapii będzie mieściła się Klinika Chirurgii Onkologicznej SPSK Nr 1, przeniesiona z ulicy Staszica. Obecnie możemy mówić o stanie surowym zamkniętym, wykonywane są ścianki działowe oraz wewnętrzne instalacje sanitarne i elektryczne, wstawiono również ramy okienne. Wszystkie prace przebiegają bez zakłóceń i zgodnie z planem. W ramach tego etapu inwestycji przebudowie poddane zostaną również pozostałe budynki znajdujące się na tej działce, termin zakończenia prac ujętych w harmonogramie oraz uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń umożliwiających użytkowanie budynku to czerwiec 2018 r.

Inwestycja przy Radziwiłłowskiej jest pierwszym etapem wieloletniego projektu, którego największą częścią jest przebudowa i rozbudowa historycznych, poklasztornych budynków przy ulicy Staszica 11 i 16, a także budowa nowych od strony północno - wschodniej. Konkurs na20170703 114435 wykonanie projektu architektonicznego dotyczącego tego zadania wygrała firma Vamed, której przedstawiciele w marcu br. podpisali z Dyrekcją Szpitala umowę dotyczącą wykonania dokumentacji projektowej rozbiórki, przebudowy i budowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1. Obecnie firma pracuje nad jej wykonaniem.

Kolejne etapy programu dotyczą przebudowy Klinik Psychiatrii SPSK Nr 1 przy ul. Głuskiej, zakończono postępowanie przetargowe oraz wyłoniony został wykonawca, prace mogą rozpocząć się jeszcze w tym roku.

1 marca 2017 r. miało miejsce podpisanie umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej rozbiórki, przebudowy i budowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 z firmą Vamed Polska Sp. z o.o., która w listopadze wygrała konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy Szpitala na terenie zlokalizowanym przy ul. Staszica 11 i 16.

Z ramienia SPSK Nr 1 umowę podpisał Dyrektor Naczelny - dr n.med. Adam Borowicz, zaś Vamed Polska reprezentował Dyrektor - Janusch Ewert.

podpisanie umowy VAMED 1.03 www

„Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” – wmurowanie kamienia węgielnego.

akt 15.12.2016

15 grudnia 2016 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pierwszy z obiektów realizowanych w ramach inwestycji wieloletniej pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego”.

Trzykondygnacyjny budynek o powierzchni ponad 4.000 m kw. zostanie ukończony w 2018 roku i będzie do niego przeniesiona Klinika Chirurgii Onkologicznej SPSK Nr 1. W nowym obiekcie znajdą m. in. zakład radioterapii, w tym poradnia radioterapeutyczna, dwie pracownie wysokoenergetycznych akceleratorów medycznych, oddział oraz blok operacyjny.

Akt Erekcyjny, który został wmurowany podczas wydarzenia, podpisali: reprezentujący Ministra Zdrowia Sekretarz Stanu Jarosław Pinkas, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Sławomir Sosnowski, Prezydent M. Lublin Krzysztof Żuk, Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Budzik, JM Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop oraz Dyrektor SPSK1 dr n. med. Adam Borowicz.

 

Dodatkowe informacje