Ograniczenia odwiedzin pacjentów w SPSK Nr 1

Informujemy, iż ze względu na wzmożoną zachorowalność na infekcje grypopodobne, odwiedziny pacjentów zostają wstrzymane do odwołania w następujących jednostkach SPSK Nr 1:

- w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku

- na Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

W Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży odwiedziny ulegają ograniczeniu i wymagają zgody lekarza.

Decyzje te podyktowane są troską o zdrowie pacjentów, odwiedzających prosimy o wyrozumiałość.

Głuska kolaż zmniejszone 16.01.2018

Jeden z etapów inwestycji wieloletniej Szpitala dotyczy powstania nowego budynku przy ulicy Głuskiej, przeznaczonego dla I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji oraz II Kliniki Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej. Przebudowie poddany zostanie również obiekt, w którym dotychczas mieściły się obie Kliniki. Pomiędzy nowym i starym budynkiem zaprojektowany został łącznik.
Obecnie realizowany jest parter budynku, do końca stycznia rozpocznie się montaż stropów nad tą kondygnacją. Ukończenie obiektu planowane jest na koniec tego roku, natomiast przebudowa starego potrwa do trzeciego kwartału 2019.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości leczenia chorób nowotworowych w SPSK Nr 1 w Lublinie”. Umowa o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą - Ministerstwem Zdrowia została zawarta w dniu 17 października 2017 r.

fe.pol.ue

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

Staszica 16, 20 - 081 Lublin

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.

„Poprawa jakości leczenia chorób nowotworowych w SPSK Nr 1 w Lublinie”

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

(więcej…)

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Poprawa świadczonych usług medycznych z zakresu chorób układu krążenia poprzez doposażenie Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Zakładu Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej”. Umowa o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą - Ministerstwem Zdrowia została zawarta w dniu 13 listopada 2017 r.

fe.pol.ue

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

Staszica 16, 20 - 081 Lublin

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.

Poprawa świadczonych usług medycznych z zakresu chorób układu krążenia poprzez doposażenie Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Zakładu Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

(więcej…)

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego oraz w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii w SPSK Nr 1 w Lublinie”. Umowa o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą - Ministerstwem Zdrowia została zawarta dnia 2 lutego 2018 r.

fe.pol.ue

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

Staszica 16, 20 - 081 Lublin

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.

Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego oraz w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii w SPSK Nr 1 w Lublinie

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

(więcej…)

Sukcesy pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1

Serdecznie gratulujemy Pani dr Marioli Drozd - kierowniczce Apteki Szpitalnej, otrzymania Medalu im. Ignacego Łukasiewicza, przyznanego przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne za wybitne zasługi dla farmacji polskiej.

Miło nam poinformować, iż prof. Robert Rejdak - kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej SPSK Nr 1, został uhonorowany tytułem "Człowiek Roku 2017 w kategorii NAUKA". Plebiscyt zorganizowany został przez redakcję "Dziennika Wschodniego". Gratulujemy wyróżnienia!

 

prof. R.Rejdak zmniejsz

dr M. Drozd zmniejsz

R 3M 12.2017

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA - inwestycja wieloletnia

Prace w ramach inwestycji wieloletniej pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie" trwają obecnie zarówno przy realizacji nowego obiekt u zbiegu ulic 3-go Maja i Radziwiłłowskiej, w którym poza zakładami chemioterapii i radioterapii będzie mieściła się Klinika Chirurgii Onkologicznej SPSK Nr 1, jak również przy ulicy Głuskiej. W drugiej z wymienionych lokalizacji powstanie nowy budynek, przeznaczony na potrzeby funkcjonujących tam Klinik Psychiatrii, wyremontowany zostanie również dotychczas istniejący obiekt. Obecnie przy ulicy Głuskiej zakończyły się prace ziemne, wykonywane są fundamenty.

Budynek przy ul. Radziwiłłowskiej z zewnątrz jest już całkowicie wykończony, wewnątrz powstają ostatnie ściany działowe, finalizowane są instalacje.W ramach tego etapu inwestycji przebudowie poddane zostaną również pozostałe budynki znajdujące się na tej działce, powstanie między innymi nowoczesna kuchnia, w grudniu wyburzono parterowe pawilony, sąsiadujące z budynkiem Uniwersytetu Medycznego.

Inwestycja przy Radziwiłłowskiej jest pierwszym etapem wieloletniego projektu, którego największą częścią jest przebudowa i rozbudowa historycznych, poklasztornych budynków przy ulicy Staszica 11 i 16, a także budowa nowych od strony północno - wschodniej. Konkurs na wykonanie projektu architektonicznego dotyczącego tego zadania wygrała firma Vamed, której przedstawiciele w marcu 2017 r. podpisali z Dyrekcją Szpitala umowę dotyczącą wykonania dokumentacji projektowej rozbiórki, przebudowy i budowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1. Prace przy ulicy Staszica ruszą wiosną 2018 roku, jako pierwsze remontowi, przebudowie lub wyburzeniu poddane zostaną budynki przy ul. Staszica 11.

 

W wyniku zakończonego postępowania przetargowego, dotyczącego realizacji inwestycji SPSK Nr 1 przy ulicy Głuskiej, wyłoniony został wykonawca – firma Budimex, z którą 17 lipca br. podpisano umowę dotyczącą realizacji tego zadania. Z ramienia Szpitala umowę podpisał Dyrektor Naczelny - dr n.med. Adam Borowicz, ze strony firmy Budimex S.A.: Dyrektor ds. handlowych - Marek Gromaszek oraz Dyrektor Budownictwa Ogólnego - Radosław Górski.

foto4 podpisanie umowy SPSK1 Budimex S.A. 17.07.2017

1 marca 2017 r. miało miejsce podpisanie umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej rozbiórki, przebudowy i budowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 z firmą Vamed Polska Sp. z o.o., która w listopadze wygrała konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy Szpitala na terenie zlokalizowanym przy ul. Staszica 11 i 16.

Z ramienia SPSK Nr 1 umowę podpisał Dyrektor Naczelny - dr n.med. Adam Borowicz, zaś Vamed Polska reprezentował Dyrektor - Janusch Ewert.

podpisanie umowy VAMED 1.03 www

„Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” – wmurowanie kamienia węgielnego.

akt 15.12.2016

15 grudnia 2016 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pierwszy z obiektów realizowanych w ramach inwestycji wieloletniej pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego”.

Trzykondygnacyjny budynek o powierzchni ponad 4.000 m kw. zostanie ukończony w 2018 roku i będzie do niego przeniesiona Klinika Chirurgii Onkologicznej SPSK Nr 1. W nowym obiekcie znajdą m. in. zakład radioterapii, w tym poradnia radioterapeutyczna, dwie pracownie wysokoenergetycznych akceleratorów medycznych, oddział oraz blok operacyjny.

Akt Erekcyjny, który został wmurowany podczas wydarzenia, podpisali: reprezentujący Ministra Zdrowia Sekretarz Stanu Jarosław Pinkas, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Sławomir Sosnowski, Prezydent M. Lublin Krzysztof Żuk, Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Budzik, JM Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop oraz Dyrektor SPSK1 dr n. med. Adam Borowicz.

 

Dodatkowe informacje