Menu

 

 

"Misją Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz promocja Zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i naukowo badawczych."

Start

Certyfikaty ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004

ISO 9001 ISO 14001 PL-colMiło nam Państwa poinformować ,że w dniach 16-18 września 2015 roku Samodzielny Publiczny Szpital Klinicznym Nr 1 w Lublinie pomyślnie przeszedł audyt rozszerzający zakres certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008 i Systemu Zarządzania Środowiskiem według normy ISO 14001:2004.
Audyt został przeprowadzony przez niezależnych audytorów firmy DNV.GL i zakończył się wydaniem nowych certyfikatów ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004. Obecne Certyfikaty obowiązują od 14 grudnia 2015 roku.
Powyższy audyt stanowi kontynuację Certyfikatów uzyskanych po raz pierwszy w styczniu 2006 roku przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Lublinie.

 

Certyfikaty  do pobrania ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004

Wizyta Ministra Zdrowia

28 sierpnia 2015 roku Pan Minister Zdrowia Prof. n. med. Marian Zembala, przy okazji pobytu w Lublinie, związanego z cyklem „Polaków zdrowia portret własny” odwiedził nasz szpital.

Minister odwiedził pracowników i pacjentów Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Przewodu Pokarmowego SPSK Nr 1. W trakcie rozmowy z pielęgniarkami Kliniki poinformował o podpisanym rozporządzaniu, umożliwiającym wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych i odpowiadał na pytania dotyczące kryteriów podziału kwot, przeznaczonych na ten cel.

Wiele uwagi poświęcono tematom historii Szpitala i osobistości ze świata nauki i medycyny, które tworzyły poszczególne Kliniki.

Podczas rozmów zostały poruszone kwestie planowanych przez Szpital inwestycji, jak również potrzeby szczególnych regulacji prawnych dla szpitali klinicznych.

Kierownik Kliniki Chirurgii – Prof. n. med. Grzegorz Wallner – Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii ogólnej, poruszył problem związany z kształceniem kadry specjalistów, których liczba zmniejsza się z roku na rok. W trakcie debaty przedstawiono projekt Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie Minister Zdrowia zapowiedział kompleksowe działania resortu, które będą zmierzały do poprawy tej sytuacji: wprowadzenie chirurgii ogólnej jako specjalności deficytowej, zwiększenie liczby miejsc rezydenckich i wzrost wynagrodzeń dla rezydentów.

Na zakończenie pobytu w Szpitalu – Dyrektor Naczelny Dr n. med. Adam Borowicz wręczył Ministrowi pamiątkowy album i medal z obchodów 70-lecia działalności klinicznej SPSK Nr 1 w Lublinie.

Modernizacja sali i wyposażenie stanowisk do podawania chemioterapii.

W ramach umowy sponsorowanej z Roche Polska przeprowadzono prace remontowe mające na celu utworzenie ośrodka do podań leków onkologicznych metodą iniekcji podskórnych w ramach Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku. Wartość wykonanych prac to ok. 100 tyś zł.

IMGP9232-10

Modernizacja sali / wyposażenie stanowisk do podawania chemioterapii przeprowadzona została dzięki wsparciu finansowemu ze strony firmy Roche Polska.

roche 416x416

Certyfikat Akredytacyjny

   Logo 4
Na podstawie oceny dokonanej przez wizytatorów Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, już po raz szósty Minister Zdrowia przyznał Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu Nr 1 w Lublinie,  status szpitala akredytowanego.
   Wręczenia certyfikatu Dyrektorowi Szpitala Adamowi Borowiczowi dokonał podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego 2013/2014 na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie z upoważnienia Ministra Zdrowia Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek. Certyfikat Akredytacyjny przyznany jest na okres od 18/09/2013 do 17/09/2016 roku.

certyfikat wreczenie

Zintegrowany Informator Pacjenta

ZIP, czyli Zintegrowany Informator Pacjenta, jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu i  finansowaniu leczenia.

Fundusze Europejskie

bgRouterRealizacje projektów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Opis projektu

New BIP Logo Square

nfz

logo mz

e-Rejestracja

erejstracjaZapraszamy do korzystania z elekotronicznego systemu rejestracji wizyt.

 

Numery Telefonów

kontaktNumery telefonów naszych rejestracji, poradni i gabinetów.

Go to top