Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/spsk1/domains/spsk1.lublin.pl/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 471
Start

 

Informacja o zakazie odwiedzin

 

Informujemy, iż w SPSK Nr 1 obecnie obowiązuje zakaz odwiedzin w następujących Klinikach:

- Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku

- Chorób Wewnętrznych.

Wprowadzane obostrzenia związane są z obecną sytuacją epidemiologiczną i będą obowiązywały do odwołania.

 

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych badań w ramach OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH "Diagnostyka tętniaków aorty brzusznej".

Zapisy i informacje - nr infolinii: 22 417-13-25

Miejsce badań (zostanie podane podczas zapisu): Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii SPSK 1 (ul. Staszica 11) lub w budynku Poradni (ul Staszica 14a)

Aorta 2018 2020 z danymi kliniki i infolinią www

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, iż całkowity dochód ze spektakli pt. "Rzeczpospolita babska", zorganizowanych przez Lubelską Akcją Charytatywną, które odbyły się 5 i 6 grudnia oraz z uroczystej kolacji w "Dworze Anna", połączonej z aukcją dzieł sztuki, przeznaczony zostanie na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Białaczki, działającego przy Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku SPSK 1.

Podczas aukcji, która odbyła się 17 grudnia padł absolutny rekord! Zebraliśmy ponad 90.000 zł.

Łączna kwota z biletów na spektakle, wszystkich licytacji, darowizn przekazanych za obrazki z grafiką przedstawienia i zaproszeń to 217.500 zł - jest ona najwyższa w siedmioletniej historii wszystkich wydarzeń związanych z działalnością wspaniałych "Znanych, a nieznanych"!

Dziękujemy darczyńcom, aktorom i uczestnikom imprez, muzykom, sponsorom, mediom oraz wszystkim osobom, które włączyły się w organizację wydarzeń. Ze strony Szpitala bardzo dziękujemy również Lubelskiej Akcji Charytatywnej za to, że w tym roku zabrane fundusze zasilą konto naszego Stowarzyszenia.

 


 

Inwestycja wieloletnia "Przebudowa i rozbudowa SPSK Nr 1 UM w Lublinie" - najnowsze zdjęcia wnętrz budynku u zbiegu ulic Radziwiłłowskiej i 3-go Maja

   R 3M 10.07.18 www5 5 R 3M 10.07.18 www6 6

 

R 3M 12.2017

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALA - inwestycja wieloletnia

Prace w ramach inwestycji wieloletniej pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie" trwają obecnie zarówno przy realizacji nowego obiekt u zbiegu ulic 3-go Maja i Radziwiłłowskiej, w którym poza zakładami chemioterapii i radioterapii będzie mieściła się Klinika Chirurgii Onkologicznej SPSK Nr 1, jak również przy ulicy Głuskiej. W drugiej z wymienionych lokalizacji powstał nowy budynek, przeznaczony na potrzeby funkcjonujących tam Klinik Psychiatrii, remontowany jest również stary obiekt. Zakończenie całego etapu prac przy ul. Głuskiej zaplanowano na trzeci kwartał 2019 r..

Budynek przy ul. Radziwiłłowskiej jest już całkowicie wykończony i gotowy do użytku. W ramach tego etapu inwestycji przebudowie poddane zostaną również pozostałe budynki znajdujące się na tej działce, powstanie między innymi nowoczesna kuchnia. Trwa przebudowa Pałacu Lubomirskich, w którym będą mieściły się sale szkoleniowe Uniwersytetu Medycznego.

Inwestycja przy Radziwiłłowskiej jest pierwszym etapem wieloletniego projektu, którego największą częścią jest przebudowa i rozbudowa historycznych, poklasztornych budynków przy ulicy Staszica 11 i 16, a także budowa nowych od strony północno - wschodniej. Konkurs na wykonanie projektu architektonicznego dotyczącego tego zadania wygrała firma Vamed, której przedstawiciele w marcu 2017 r. podpisali z Dyrekcją Szpitala umowę dotyczącą wykonania dokumentacji projektowej rozbiórki, przebudowy i budowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1. Prace przy ulicy Staszica ruszą w 2019 roku, jako pierwsze remontowi, przebudowie lub wyburzeniu poddane zostaną budynki przy ul. Staszica 11.

 

logo

Ponadregionalne Centrum Kompetencyjne Diagnostyki i Leczenia Pokrzywki działa w ramach Kliniki Dermatologii i Poradni Dermatologicznej SPSK1. W ośrodku prowadzona jest diagnostyka i leczenie chorych z pokrzywką, ze szczególnym uwzględnieniem pokrzywki przewlekłej.
Poradnia Przykliniczna Kliniki Dermatologii SPSK1 na ul. Staszica 14a prowadzi konsultacje chorych z pokrzywką.

Diagnostyka i konsultacje (ul. Staszica 14a):
Poniedziałek 12:00-14:00
Czwartek 08:00-10:00

Skład Zespołu:
Prof. dr hab. Dorota Krasowska - specjalista dermatolog
dr n. med. Bartłomiej Wawrzycki – specjalista dermatolog, alergolog
dr n. med. Joanna Bartosińska – specjalista dermatolog
dr n. med. Joanna Przepiórka-Kosińska – lekarz w trakcie specjalizacji

lek.med. Paulina Szczepanik - Kułak - lekarz w trakcie specjalizacji

Pielęgniarki:
mgr Iwona Cimek
Ewa Janicka

kolaz Głuska 10 09 20181111

Jeden z etapów inwestycji wieloletniej Szpitala dotyczy powstania nowego budynku przy ulicy Głuskiej, przeznaczonego dla I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji oraz II Kliniki Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej. Przebudowie poddany zostanie również obiekt, w którym dotychczas mieściły się obie Kliniki. Pomiędzy nowym i starym budynkiem powstał łącznik.
Prace związane z przebudową starego budynku Klinik Psychiatrii potrwają do trzeciego kwartału 2019 r. i będzie to zakończenie kolejnego etapu programu przebudowy i rozbudowy Szpitala w tej lokalizacji.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego oraz w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii w SPSK Nr 1 w Lublinie”. Umowa o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą - Ministerstwem Zdrowia została zawarta dnia 2 lutego 2018 r.

fe.pol.ue

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

Staszica 16, 20 - 081 Lublin

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.

Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego oraz w zakresie ginekologii, położnictwa i neonatologii w SPSK Nr 1 w Lublinie

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

(więcej…)

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości leczenia chorób nowotworowych w SPSK Nr 1 w Lublinie”. Umowa o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą - Ministerstwem Zdrowia została zawarta w dniu 17 października 2017 r.

fe.pol.ue

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

Staszica 16, 20 - 081 Lublin

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.

„Poprawa jakości leczenia chorób nowotworowych w SPSK Nr 1 w Lublinie”

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

(więcej…)

1 marca 2017 r. miało miejsce podpisanie umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej rozbiórki, przebudowy i budowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 z firmą Vamed Polska Sp. z o.o., która w listopadze wygrała konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy Szpitala na terenie zlokalizowanym przy ul. Staszica 11 i 16.

Z ramienia SPSK Nr 1 umowę podpisał Dyrektor Naczelny - dr n.med. Adam Borowicz, zaś Vamed Polska reprezentował Dyrektor - Janusch Ewert.

podpisanie umowy VAMED 1.03 www

„Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” – wmurowanie kamienia węgielnego.

akt 15.12.2016

15 grudnia 2016 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pierwszy z obiektów realizowanych w ramach inwestycji wieloletniej pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego”.

Trzykondygnacyjny budynek o powierzchni ponad 4.000 m kw. zostanie ukończony w 2018 roku i będzie do niego przeniesiona Klinika Chirurgii Onkologicznej SPSK Nr 1. W nowym obiekcie znajdą m. in. zakład radioterapii, w tym poradnia radioterapeutyczna, dwie pracownie wysokoenergetycznych akceleratorów medycznych, oddział oraz blok operacyjny.

Akt Erekcyjny, który został wmurowany podczas wydarzenia, podpisali: reprezentujący Ministra Zdrowia Sekretarz Stanu Jarosław Pinkas, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Sławomir Sosnowski, Prezydent M. Lublin Krzysztof Żuk, Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Budzik, JM Rektor Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop oraz Dyrektor SPSK1 dr n. med. Adam Borowicz.

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Poprawa świadczonych usług medycznych z zakresu chorób układu krążenia poprzez doposażenie Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Zakładu Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej”. Umowa o dofinansowanie projektu z Instytucją Pośredniczącą - Ministerstwem Zdrowia została zawarta w dniu 13 listopada 2017 r.

fe.pol.ue

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

Staszica 16, 20 - 081 Lublin

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.

Poprawa świadczonych usług medycznych z zakresu chorób układu krążenia poprzez doposażenie Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz Zakładu Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

(więcej…)

Dodatkowe informacje